• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Приступ судским предметима путем интернета

  Сервис "Приступ судским предметима путем интернета" омогућава странкама у поступку, њиховим законским заступницима и пуномоћницима остваривање увида у информације о судским предметима у које имају право увида у складу са законом путем Интернета, са изузетком предмета из кривичног реферата.

  Достављањем поднесака суду, у којем се судски поступак води, странке могу постати корисници сервиса на сљедеће начине:

  1. лично - Усмени захтјев у писарници суда, за издавање Јединственог приступног кода (ЈПК) службенику у судској писарници, уз предочење броја судског предмета коме желе остварити приступ путем интернета и личне (особне) карте. За случај правног лица (фирма или адвокатска канцеларија) потребно је предочити рјешење суда о регистрацији и ИД број. Службеник у судској писарници ће странци издати “Потврду о издавању кода”, на којој су исписани Број судског предмета (БСП) који једнозначно означава судски предмет и Јединствени приступни код (ЈПК) који на јединствен начин идентифицира странку у судском поступку.
  2. слањем попуњеног захтјева путем поште - Странке у поступку имају могућност да уз подношење поднесака захтијевају издавање ЈПК-а који ће судови странкама достављати посредством поште уз обавезно лично уручење. Странке које су заинтересоване за издавање ЈПК-а који ће им бити достављен путем поште претходно морају ручно попунити захтјев и доставити га суду лично или путем поште.

  Захтјев за издавање ЈПК-а могуће је преузети на линку десно. За добијање ЈПК-а претходно ћете се морати обратити надлежном суду за информацију о висини таксе и начину њене уплате.

  Након што добију потврду која садржи БСП и ЈПК, корисници сервиса ће моћи остварити преглед података о судском предмету након успјешно извршене аутентификацији путем адресе:  хттпс://www.правосудје.ба/предмети.

  Пријава и кориштење wеб сервиса је могућа на два начина:
  1) кориштењем комбинације БСП-а и ЈПК-а или
  2) кориштењем корисничког рачуна, који је посебно користан за адвокате и странке које имају већи број предмета пред судовима.

  Неопходне информације о приступу и начинима прегледа података, корисници сервиса могу прочитати у Упутству о кориштењу wеб сервиса (хттпс://правосудје.ба/предмети/упутства/упутство.пдф), Често постављаним питањима (хттпс://правосудје.ба/предмети/упутства/фаq.пдф) или добити у писарницама судова.

  Уколико имате проблема приликом кориштења овог сервиса, можете се обратити Тиму за подршку корисницима путем електронске поште предмети@правосудје.ба. Ако имате питање која се односе на детаље о поступању по судским предметима или висини и начину уплате таксе за издавање ЈПК-а требате се обратити належном суду пред којим се води судски поступак. Тим за подршку корисницима нема овласти давати одговоре на њих.

  • 1 - 1 / 1
  • 1