• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Сервиси
 • СОКОП - Мал
 • Систем за електронско подношење и обраду предмета мале вриједности

  Сустав за електроничко подношење и обраду предмета мале вриједности – СОКОП-Мал систем

  Дана 12.7.2012. године Високо судбено и тужитељско вијеће БИХ (у наставку Вијеће) је на основу члана 17. Закона о Високом судбеном и тужитељском вијећу БиХ донијело је о примјени сустава за електроничко подношење и обраду предмета мале вриједности  одобрило примјену сустава СОКОП-Мал у првоступањским судовима у БиХ. Сустав СОКОП Мал примјењује се у судовима који упуте допис Вијећу.

  Листу судова у којима се примјењује сустав за електроничко подношење и обраду предмета мале вриједности /тзв. „комуналних“ предмета (СОКОП-Мал) можете преузети .

  Одлука Вијећа, те за поступање путем сустава за електроничко подношење и обраду предмета мале вриједности/тзв. „комуналних“ предмета (СОКОП - Мал сустав) уређује модалитете приступа сустава за судове и вањске кориснике/оврховодитеље, те одређује дијелове из Правилника о унутарњем судском пословању који се неће примјењивати у раду по предметима у суставу СОКОП-Мал.

  Сустав СОКОП-Мал омогућава електроничко слање поднесака суду и електроничку обраду предмета:

  • у парничним предметима у којима се тужбени захтјев односи на потраживање у новцу које не прелази износ од 3.0001/5.0002 КМ и за које се као доказ може користити, поред евентуалних других доказа, извод из књиговодствене евиденције,
  • у извршним предметима који се могу иницирати приједлогом за извршење на основу вјеродостојне исправе,
  • у извршним предметима који се могу иницирати или наставити на основу правоснажне пресуде.

  Уколико се у предмету достављеном путем СОКОП сустава испуне претпоставке за отварање расправе, сустав омогућава електронски пренос података  у ЦМС3 суставу гдје се наставља редовни парнични поступак. Такођер,уколико по завршетку парничног поступка дође до потребе за принудним извршењем, сустав омогућава да се поступак извршења проведе у СОКОП-Мал суставу, путем електронске размјене података између два сустава.

  Сустав омогућава својим вањским корисницима/оврховодитељима  увид у све своје предмете те преузимање података у одговарајућем формату односно путем wеб-сервиса.

  Вањски корисници/оврховодитељи електроничког сустава приступају СОКОП Мал суставу путем сигурне интернет конекције и њихова идентификација се врши темељем корисничког имена и лозинке као и додатне аутентификације на основу електроничке потврде.

  Техничке претпоставке за кориштење сустава су:

  1. Квалифицирана електроничка потврда чија је валидност призната у БиХ у складу са чланом 24. ставка 1. Закона о електроничком потпису Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 91/06) и
  2. Интернет конекција (препоручена је минимална брзина од 1 Мбпс).

  Сви поднесци вањских корисника послани путем електроничког сустава морају задовољавати техничке захтјеве сустава, ширем описане у техничкој документацији које је доступна .

  За сва питања у вези са приступом и примјеном сустава СОКОП-Мал можете се обратити Тиму за подршку корисницима путем електроничке поште или

  ______________________________________

  1  Члан 408. Закона о парничном поступку Брчко дистрикта
  2  Члан 429. Закон а о парничном поступку РС  и  Закона о парничном поступку ФБиХ
  3  Цоурт Манагмент Сyстем –Систем за управљање предметима у судовима у Босни и Херцеговини

   

  7356 ПРЕГЛЕДА
  Пројект кофинанцирала Еуропска унија
  • 1 - 1 / 1
  • 1