• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Novom Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Predsjednik suda

  Riječ predsjednika suda

  Dobro došli na Web stranicu Kantonalnog suda u Novom Travniku koja ima za cilj da  pruži potrebne informacije  o organizaciji i radu suda na moderan, profesionalan i transparentan način kao i o svim aktuelnim dešavanjima od interesa za javnost.

  Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje, a ova načela sadržana u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama su obvezni i dužni u svom radu poštovati i primjenjivati sudovi ostvarujući na taj način  vladavinu prava kao ključni segment pravnog sistema.

  Također Vas pozivamo da iznesete svoja zapažanja i sugestije na naš  rad, kao i kritike ili pohvale, te da na taj način zajedno doprinesemo efikasnijem ili djelotvornijem radu Suda, što je i konačnom i cilj svih nas.    

  8731 PREGLEDA

  Sudac Davor Kelava

  Osobni podaci:

  Rođen: 14.10.1973.g. u Jajcu
  Oženjen, otac dvoje djece

  Državljanstvo: BiH

  Obrazovanje:

  Osnovna škola: OŠ „Petar Kočić“ Mrkonjić Grad

  Srednja škola: ŠC „Akif Bešlić“ Mrkonjić Grad

  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

  Pravosudni ispit: 03.06.2006. godine pred Komisijom Ministarstva pravde RS u Banja Luci


  Radno iskustvo u pravosuđu:

  - sudac i predsjednik Općinskog suda za prekršaje u Glamoču od 02.02.2000. do 01.06.2006. godine

  - sudac Općinskog sud u Bugojnu od 01.12.2006. do 01.05.2016. godine

  - sudac Kantonalnog suda u Novom Travniku od 01.05.2016. do danas

   

  Radno iskustvo van  pravosuđa:

  Stručni savjetnik u Agenciji za državnu službu F BiH – Ured u Livnu od 01.06. do 30.11.2006. godine


  Aktivnosti u strukovnim udruženjima:
  Član udruge sudaca F BiH

   

  Učešće u radu stručnih konferencija, seminara i dr.:

  Seminari u organizaciji CEST-a F BiH i ostalih pravnih osoba zaduženih za edukaciju sudaca

  E-mail: davor.kelava@pravosudje.ba

  4565 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1