• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Cazinu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o predvidivim rokovima za 2021.godinu

  02.02.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  UNSKO-SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U CAZINU

   

  Broj : 020-0-SU-21-000060

  Dana, 30.01.2020. godine

   

   

   

              Na osnovu ovlaštenja iz čl. 31. Zakona o sudovima u FBIH (Službene novine FBIH br. 38/05) i obaveze iz čl. 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju VSTV-a (Službeni glasnik BIH br. 57/08, 66/12) i čl. 10. Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, nakon održane sjednice Kolegija predsjednika suda, dana 29.01.2021. godine, predsjednik suda donosi

   

   

  ODLUKU

  o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u kalendarskoj 2021. godini na nivou Općinskog suda u Cazinu

    

  - I -

              Ovom odlukom se utvrđuju predvidivi rokovi za rješavanje predmeta u CMS-u na nivou Općinskog suda u Cazinu.

   

  - II -

              Odluka se ne odnosi na predmete koji nisu unijeti u CMS i one vrste predmeta za koje to nije svrsi shodno zbog njihove prirode, priliva ili uobičajeno kratkog trajanja postupka (Pom i sl.), te predmete krivičnog postupka prema maloljetnicima do posebne odluke VSTV-a BIH.

   

  - III -

              Odluka će se primjenjivati za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine (kalendarska 2021. godina).

              Izmjeni odluke za 2021. godinu može se pristupiti u slučaju vanrednih okolnosti, kao što je povećan priliv određenih vrsta predmeta ili smanjenjenog broja ljudskih resursa, kao i u slučaju izmjene orijentacionih mjerila za rad sudija i stručnih saradnika.U tom slučaju predsjednik suda će donijeti novu Odluku. 

  - IV -

              Odluka će biti objavljena na web stranici Općinskog suda u Cazinu www.opsud-cazin.pravosudje.ba.

   

   

  - V -

              Prilog ovoj odluci je Odluka kreirana kroz CMS.

   

   

  - VI -

              Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se danom kreiranja odluke kroz CMS.

   

   

  - VII -

              Odluka će biti dostavljena elektronskim putem VSTV-u BIH, svim sudijama i stručnim saradnicima ovog suda, šefu sudske pisarnice i Kantonalnom sudu u Bihaću.

   

   

  PREDSJEDNIK SUDA

  Mirsad Hairlahović

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Odluka o predvidivim rokovima za 2021.godinu

  02.02.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  UNSKO-SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U CAZINU

   

  Broj : 020-0-SU-21-000060

  Dana, 30.01.2020. godine

   

   

   

              Na osnovu ovlaštenja iz čl. 31. Zakona o sudovima u FBIH (Službene novine FBIH br. 38/05) i obaveze iz čl. 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju VSTV-a (Službeni glasnik BIH br. 57/08, 66/12) i čl. 10. Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, nakon održane sjednice Kolegija predsjednika suda, dana 29.01.2021. godine, predsjednik suda donosi

   

   

  ODLUKU

  o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u kalendarskoj 2021. godini na nivou Općinskog suda u Cazinu

    

  - I -

              Ovom odlukom se utvrđuju predvidivi rokovi za rješavanje predmeta u CMS-u na nivou Općinskog suda u Cazinu.

   

  - II -

              Odluka se ne odnosi na predmete koji nisu unijeti u CMS i one vrste predmeta za koje to nije svrsi shodno zbog njihove prirode, priliva ili uobičajeno kratkog trajanja postupka (Pom i sl.), te predmete krivičnog postupka prema maloljetnicima do posebne odluke VSTV-a BIH.

   

  - III -

              Odluka će se primjenjivati za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine (kalendarska 2021. godina).

              Izmjeni odluke za 2021. godinu može se pristupiti u slučaju vanrednih okolnosti, kao što je povećan priliv određenih vrsta predmeta ili smanjenjenog broja ljudskih resursa, kao i u slučaju izmjene orijentacionih mjerila za rad sudija i stručnih saradnika.U tom slučaju predsjednik suda će donijeti novu Odluku. 

  - IV -

              Odluka će biti objavljena na web stranici Općinskog suda u Cazinu www.opsud-cazin.pravosudje.ba.

   

   

  - V -

              Prilog ovoj odluci je Odluka kreirana kroz CMS.

   

   

  - VI -

              Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se danom kreiranja odluke kroz CMS.

   

   

  - VII -

              Odluka će biti dostavljena elektronskim putem VSTV-u BIH, svim sudijama i stručnim saradnicima ovog suda, šefu sudske pisarnice i Kantonalnom sudu u Bihaću.

   

   

  PREDSJEDNIK SUDA

  Mirsad Hairlahović