(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7863927-47', 'auto'); ga('send', 'pageview');
 • logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Градишци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Обавјештење седмице судске нагодбе

  27.10.2022.

  ОБАВИЈЕСТ ЗА СТРАНКЕ

   „Седмице судске нагодбе“

   

  Поштовани,

  Овим путем желимо да Вас информишемо о провођењу активности „Седмице судске нагодбе“ у нашем Суду.

   На иницијативу Високог судског и тужилачког савјета БиХ у свим првостепеним и другостепеним судовима у БиХ организује се активност „Седмице судске нагодбе“.  

  Период имплементације активности је од 07. новембра до 18. новембра 2022. године

  Циљ организовања „Седмица судске нагодбе“ јесте рјешавање што је могуће већег броја предмета мирним путем, у скраћеном поступку, који је економичнији и бржи за странке.  На овај начин се жели извршити позитиван утјецај на ефикасност судских поступака те промјену приступа суда и странака рјешавању спорова, гдје се као приоритет поставља брзо и ефикасно рјешавање, с акцентом на задовољство странака на исход спора и услугу суда.

  У складу са наведеним, позивамо све заинтересоване странке, а чији се предмети воде пред овим Судом, да у наведеном периоду приступе суду те ријеше свој предмет судском нагодбом.

  Уколико желите Ваш предмет ријешити судском нагодбом, то можете учинити на начин да информишете судију који води Ваш предмет, на један од сљедећих начина:

  -   самостално или преко свог заступника упутите писмени приједлог за закључење судске нагодбе;

  -       самостално или преко заступника контактирајте судију како би заједнички договорили термин за рочиште за склапање судске нагодбе;

  -       заједно са супротном странком, те заступником уколико га имате, у току наведеног периода, приступите на суд са приједлогом за закључење судске нагодбе.

   

  Предности судске нагодбе

  Судска нагодба представља:

   Краћи и ефикаснији поступак

   Ваш спор се окончава закључивањем судске нагодбе пред првостепеним судом. Споразум странака се уноси у записник који странке потписују. Судска нагодба има статус извршне исправе, без другостепеног жалбеног поступка у предмету.

   Јефтинији поступак

   Судска нагодба је привилегована са аспекта плаћања судске таксе, а према одредбама Закона о судским таксама. Закључивање споразума међу странкама знатно скраћује вријеме трајања спора, те на тај начин редуцира и остале потенцијалне трошкове настале у вези са судским поступком.

  Једноставнији поступак

  У случају да се спор ријеши закључењем судске нагодбе странке и суд су поштеђени дуготрајног вођења поступка, непотребног прибављања и извођења доказа, одлагања/одгађања рочишта, дуготрајног поступка намирења, евентуалног другостепеног поступка те додатних трошкова који настају при томе. 

  Сигурност и повјерење

  Судска нагодба је извршна исправа – странке су у обавези поступити према договору наведеном у записнику о судској нагодби, једнако као по правоснажној и извршној пресуди. У случају да дужник ипак не поступи по постигнутој нагодби, на основу ње је могуће покренути поступак за принудну наплату (извршни поступак). Тиме се странке ослобађају додатног вођења парничног поступка пред судом.

  Предност рјешења спора између странака закључењем судске нагодбе је и очување пословне сарадње или приватних односа између странка у поступку. Приликом закључења судске нагодбе странке саме бирају начин рјешења спора и нагодба представља њихов међусобни договор. У том случају истински сами одлучујете о судбини Вашег спора.

   

  Приказана вијест је на:
  6 ПРЕГЛЕДА
  Копирано
  Повратак на врх

  Обавјештење седмице судске нагодбе

  27.10.2022.

  ОБАВИЈЕСТ ЗА СТРАНКЕ

   „Седмице судске нагодбе“

   

  Поштовани,

  Овим путем желимо да Вас информишемо о провођењу активности „Седмице судске нагодбе“ у нашем Суду.

   На иницијативу Високог судског и тужилачког савјета БиХ у свим првостепеним и другостепеним судовима у БиХ организује се активност „Седмице судске нагодбе“.  

  Период имплементације активности је од 07. новембра до 18. новембра 2022. године

  Циљ организовања „Седмица судске нагодбе“ јесте рјешавање што је могуће већег броја предмета мирним путем, у скраћеном поступку, који је економичнији и бржи за странке.  На овај начин се жели извршити позитиван утјецај на ефикасност судских поступака те промјену приступа суда и странака рјешавању спорова, гдје се као приоритет поставља брзо и ефикасно рјешавање, с акцентом на задовољство странака на исход спора и услугу суда.

  У складу са наведеним, позивамо све заинтересоване странке, а чији се предмети воде пред овим Судом, да у наведеном периоду приступе суду те ријеше свој предмет судском нагодбом.

  Уколико желите Ваш предмет ријешити судском нагодбом, то можете учинити на начин да информишете судију који води Ваш предмет, на један од сљедећих начина:

  -   самостално или преко свог заступника упутите писмени приједлог за закључење судске нагодбе;

  -       самостално или преко заступника контактирајте судију како би заједнички договорили термин за рочиште за склапање судске нагодбе;

  -       заједно са супротном странком, те заступником уколико га имате, у току наведеног периода, приступите на суд са приједлогом за закључење судске нагодбе.

   

  Предности судске нагодбе

  Судска нагодба представља:

   Краћи и ефикаснији поступак

   Ваш спор се окончава закључивањем судске нагодбе пред првостепеним судом. Споразум странака се уноси у записник који странке потписују. Судска нагодба има статус извршне исправе, без другостепеног жалбеног поступка у предмету.

   Јефтинији поступак

   Судска нагодба је привилегована са аспекта плаћања судске таксе, а према одредбама Закона о судским таксама. Закључивање споразума међу странкама знатно скраћује вријеме трајања спора, те на тај начин редуцира и остале потенцијалне трошкове настале у вези са судским поступком.

  Једноставнији поступак

  У случају да се спор ријеши закључењем судске нагодбе странке и суд су поштеђени дуготрајног вођења поступка, непотребног прибављања и извођења доказа, одлагања/одгађања рочишта, дуготрајног поступка намирења, евентуалног другостепеног поступка те додатних трошкова који настају при томе. 

  Сигурност и повјерење

  Судска нагодба је извршна исправа – странке су у обавези поступити према договору наведеном у записнику о судској нагодби, једнако као по правоснажној и извршној пресуди. У случају да дужник ипак не поступи по постигнутој нагодби, на основу ње је могуће покренути поступак за принудну наплату (извршни поступак). Тиме се странке ослобађају додатног вођења парничног поступка пред судом.

  Предност рјешења спора између странака закључењем судске нагодбе је и очување пословне сарадње или приватних односа између странка у поступку. Приликом закључења судске нагодбе странке саме бирају начин рјешења спора и нагодба представља њихов међусобни договор. У том случају истински сами одлучујете о судбини Вашег спора.