• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Градишци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Рад суда
 • Упуте грађанима
 • Жалбе на судске одлуке

  Жалбе на судске одлуке

  Пријем жалби на одлуке Основног суда у Градишци врши се сваки радни дан од 07:00 до 15:00 часова, у пријемној канцеларији овог суда, приземље, соба бр. 7, а жалбе се затим прослеђују Окружном суду у Бања Луци.

  Странка у поступку која није задовољна судском одлуком може уложити жалбу након што јој је писмена судска одлука достављена. Судска одлука садржи поуку о правном лијеку. Рок за изјављивање жалбе одређен је у правној поуци. Жалба се предаје у просторији за пријем писмена овог суда у приземљу зграде суда. Суд примјерак жалбе доставља противној страни која у року од 8 дана од дана пријема може доставити одговор на жалбу. Цјелокупан спис предмета се доставља Окружном суду у Бања Луци који је тог тренутка надлежан за тај предмет.

   

  422 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1