• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Градишци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Како поднијети захтјев за приступ информацијама?

  27.03.2017.

  Захтјев за приступ информацијама подноси се у писменој форми.

  Захтјев мора да садржи довољно података о облику, односно природи информације како би се омогућило да давалац информације (овај суд) уз разуман напор тражену информацију пронађе и стави на увид.

  Захтјев за давање информације мора бити потписан од особе која исту захтјева, са тачном адресом пребивалишта.

  Захтјев се предаје у писарници овог суда у канцеларији број 1, а образац захтјева за приступ информацијама се може преузети у писарници или путем wеб портала.

  Захтјев који се односи на личну информацију подносиоца захтјева, поред претходно наведених података и услова, може поднијети само физичко лице на које се захтјев односи, односно његов законски заступник или лице које је подносилац захтјева опуномоћио за приступ информацији.

  Ако захтјев поднесе физичко лице на које се захтјев односи, то лице је дужно да потпише захтјев и покаже прописану личну исправу са фотографијом, доказ о законском заступању, односно пуномоћ, као и копију личне исправе подносиоца захтјева.

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1