• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Градишци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Земљишне књиге

  Дана 15.11.2011. год. земљишно-књижна канцеларија Основног суда у Градишци измјештена је из зграде суда и сада се налази у склопу  Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Републике Српске, Подручна јединица Градишка лоцирана у згради популарно званој: ,,Сола” у улици Милоша Црњанског.
      
  Предсједник Основног суда у Градишци Предраг Касагић и Марица Ковачевић, шеф Подручне јединице Градишка, Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Републике Српске, у петак 16. септембра 2011. год. су потписали записник о примопредаји земљишно-књижне канцеларије Основног суда у Градишци.

       Потписивањем поменутих записника званично је окончан процес предаје земљишних књига нашег суда са осталом пратећом документацијом, опремом и радницима грунтовнице који су били запослени на недоређено вријеме Републичкој управи за геодетске и имовинскоправне послове Републике Српске, Подручној јединици Градишка. Због недостатка простора РУГИПП РС није могла ЗК канцеларију смјестити у своје просторије него је иста остала у згради суда све до 15.11.2011. год.
      
  Предаја земљишних књига је обавеза свих основних судова у РС према РУГИПП а у складу са одредбама (Службени гласник Републике Српске број: 60/11).

       Законом о катастру прописано је да најаксније у року од 6 мјесеци од дана ступања истог на снагу (16.06.2011. год.), подручне организационе јединице РУГИПП преузеће све земљишне књиге и осталу пратећу документацију од надлежних судова у Републици Српској.

       Такође поменути закон предвиђа да у року од 6 мјесеци од ступања на снагу истог, РУГИПП ће преузети сву опрему и службена лица која су била у радном односу на недоређено вријеме у земљишнокњижним канцеларијама основних судова.

       Примопредају земљишних књига и остале пратеће документације обављају шефови подручних организационих јединица РУГИПП и предсједници основних судова, о чему састављају посебан записник који потписују и овјеравају службеним печатима.

       По преузимању земљишних књига подручне организационе јединице РУГИПП настављају коришћење и одржавање евиденције у земљишним књигама у складу са одредбама Закона о катастру Републике Српске.

  • 1 - 1 / 1
  • 1