• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Foči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Foči vrši se svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda, a žalbe se zatim prosleđuju Okružnom sudu u Trebinju.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda na prvom spratu zgrade suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.
  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu Trebinje, koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

   

  475 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1