• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Foči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  01.01.2020.

  Osnovni sud u Foči izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  - uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  - uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  - uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  - potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
  Obrazac molbe može se dobiti na šalteru informacija.
  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Foči. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti
  Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

  839 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1