• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i Namještanici


  Sekretar suda PAČARIZ MIRVETA – u statusu državnog službenika

   

  1.Odsjek sudske pisarnice

   

  -šef odsjeka MUŠIĆ INESKA – u statusu namještenika 

  -viši referent za unos dokumenata i prijem pošte OKANOVIĆ MERIMA – u statusu namještenika 

  -viši referent za upravljanje predmetima FAJIĆ ZLATKA – u statusu namještenika 

  -viši referent za upravljanje predmetima OSMANAGIĆ ALMA – u statusu namještenika 

  -viši referent za upravljanje predmetima KEKIĆ ENESA – u statusu namještenika 

  -viši referent za otpremu pošte  _____________________ u statusu namještenika 

   

  2.Odsjek za administrativne i opšte poslove

   

  -viši referent – sudski izvršilac BOBIĆ ESAD – u statusu namještenika

  viši referent – sudski izvršilac BAJRIĆ RASIM – u statusu namještenika 

  -viši referent izvršenje prekršajnih sankcija ARNAUTOVIĆ LARISA – u statusu namještenika 

  -viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT-tehničar) DŽAFIĆ ALMIR – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf ----------------------- – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf VRANIĆ SADIJA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf ČAUŠEVIĆ ADILA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf REMETIĆ ŠEMSA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf HASIĆ RAMIZA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf HALKIĆ NEIRA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf BAPIĆ HATA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf JAŠARAGIĆ SEMIR – u statusu namještenika 

   

  3.Odsjek za računovodstvene i pomoćne poslove

   

  -šef odsjeka BEGIĆ ADIS- u statusu namještenika 

  -viši referent za računovodstveno materijalne poslove – blagajnik TOPČAGIĆ ARMINA - u  statusu namještenika

  recepcionar-ekonom SIVIĆ IZUDIN – u statusu namještenika 

  -vozač-dostavljač DURIĆ SENAD – u statusu namještenika 

  -spremačica ŠABIĆ VAHIDA – u statusu namještenika

   

  4.Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove (ZK odjeljenje)

   

  -Šef odjeljenja PAŠALIĆ ADNAN – u statusu državnog službenika 

  -Viši stručni saradnik-zemljišnoknjižni referent EZIĆ SANJA – u statusu državnog službenika

  Viši referent za administrativno-tehničke poslove BEŠIREVIĆ JASMIN – u statusu namještenika

   

    5.     Odjeljenje izvan sjedišta suda u Bužim (Odjeljenje Bužim)

   

  -Viši stručni saradnik-zemljišnoknjižni referent LJUBIJANKIĆ MERSUD – u statusu državnog službenika 

  -viši referent za unos dokumenata i prijem pošte ĆATIĆ LEJLA – u statusu namještenika 

  -viši referent daktilograf ĆATIĆ MUNIRA – u statusu namještenika

   

   Svakog od gore navedenih şlužbenika i namještenika možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

   

  868 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1