• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rad sa strankama u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

  31.05.2021.

  BOSNA  IHERCEGOVINA

  FEDERACIJA  BOSNEI  HERCEGOVINE

  UNSKO-SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI

   

  Broj: 18-0-Su-21-000 229

  Dana, 28.05.2021.godine

   

   

   

              U skladu sa članom 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 38/08,22/06,63/10,72/10,7/13 i 52/14) i članom 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12,40/14,54/17,60/17 i 30/18), predsjednik Općinskog suda u Bosanskoj Krupi  d o n o s i:

   

   

  O   DL   U   K   U

  o radu sa strankama u Općinskom sudu u

  Bosanskoj Krupi

   

  I

   

              Ovom odlukom utvrđuje se način rada sa strankama u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi i Odjeljenju suda u Bužimu.

  II

   

              Predsjednik suda će primati stranke PONEDELJKOM u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

              Stranke sa područja općine Bužim Predsjednik suda će primati ČETVRTKOM u prostorijama Odjeljenja suda u Bužimu

  III

   

              Sekretar suda i Šef pisarnice primaju stranke svakim radnim danom od 08.30 do 14:00 sati.

             

  IV

   

              Pisarnica i Zemljištno-knjižni ured u Bosanskoj Krupi i Odjeljenja suda u Bužimu rade sa strankamasvakog radnog dana u periodu od 08.30 do 14:00 sati.

   

  IV

   

  Izvan perioda utvrđenog u prethodnom stavu, u ovaj Sud može pristupiti samo stranka sa pozivom.

  V

   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

   

   

                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK  SUDA

                                                                                                                                                                                           Ezić Munevera

   

  405 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1