• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska pisarnica

  30.06.2009.

  U sudskoj pisarnici Općinskog suda u Bosanskoj Krupi  obavljaju se sledeći poslovi:

      - prijem pismena i izdavanje potvrde o primljenom pismenu, 

      - formiranje i ažuriranje sudskih predmeta, odnosno, kontrola kretanja sudskih spisa (predmeta)

      - otpremanje pošte,

      - dostavljanje spisa (predmeta) višem sudu po žalbi,

      - ulaganje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala

      - ovjera javnih isprava Apostille pečatom,

      - izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju (vidi Uvjerenja i potvrde).


  Ove poslove obavljaju zaposleni na radnim mjestima Referenta za unos dokumenata i prijem pošte, Referenta za upravljanje predmetima i Referenta za otpremu pošte.

  Sudska pisarnica smještena je u prizemlju zgrade suda u kancelariji broj 7., a kontakt telefon je 037/476-538  i  476-539.


   

  349 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1