• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Razgledanje spisa

  14.05.2019.

  Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu razgledati sudski spis (predmet) koji je u radu, kao i tražiti izdavanje prepisa (kopoije) dokumentacije spisa (predmeta) po odobrenju sudije koji je zadužen sa odnosnim spisom (predmetom), uz podnijetu molbu.

  Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu razgledati i sudski spis (predmet) odnosno tražiti izdavanje prepisa (kopije) dokumnetacije spisa (predmeta) koji se nalazi u arhivi suda, i to po odobrenju predsjednika suda.

  Stranka, odnosno njen punomoćnik, dužna je da podnese molbu za razgledanje spisa (predmeta), odnosno izdavanje prepisa (kopije) dokumentacije. U molbi mora biti tačno naveden broj spisa (predmeta) čije se razgledanje odnosno izdavanje prepisa (kopije) traži.

  Referent za upravljanje predmetima, a nakon odobrene molbe stranke odnosno njenog punomoćnika, informiše stranku o vremenu kada se spis (predmet) može razgledati.

  Razgledanje spisa vrši se u vremenu od 09:00 do 13:00 sati svakim radnim danom u prostorijama suda.

  Za izdavanje prepisa (kopije) dokumentacije sudskih spisa plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM po svakoj stranici.

   

  310 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1