• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  29.06.2009.

  Općinski sud u Bosanskoj Krupi izdaje slijedeća uvjerenja:

  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenja o pokrenutim i okončanim postupcima pred sudom,
  • uvjerenja za učešće na tenderu / oglasima / konkursima

  Za izdavanje nekog od uvjerenja potrebno je podnjeti zahtjev u kojem se navodi koje uvjerenje se traži i u koji svrhu. Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

  Zahtjev za izdavanje uvjerenja uz dokaz o uplati takse, predaju se na pisarnici suda, gdje se ista i podižu.

  TAKSA:

  Za zahtjev kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM, a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM. 

  Navedena taksa u ukupnom iznosu od 15,00 KM uplaćuje se  na transakcijski račun kantonalne sudske takse, broj: 3380002210005877 vrsta prihoda 722221.


  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.


  Ostala uvjerenja:

  Na zahtjev stranaka sud izdaje ostala uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija kao što su:

  -  o vođenju, o ne vođenju odnosno o okončanju postupka ped ovim sudom, 

  -  oduzimanje poslovne sposobnosti, roditeljskog staranja i slično

  -  za učešće u postupcima javnih nabavki (tenderima) i u postupcima po oglasima/konkursima u kojim slučajevima sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije od strane ovog suda  proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj ili da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti odnosno aktivnosti i drugo.


   

  525 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1