• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Stranka u postupku, koja nije zadovoljna donesenom sudskom odlukom, može uložiti žalbu na tu odluku, nakon što joj pismena sudska odluka bude dostavljena. 

  Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku, u kojoj je tačno navedeno pravo stranke na žalbu  i rok za izjavljivanje žalbe na tu odluku.

  Žalba se može predati putem Pošte ili neposredno  u kancelariju sudske pisarnice (soba br.7.) u zgradi suda u Bosanskoj Krupi odnosno u kancelariju Odjeljenja ovog suda u Bužimu. Prijem žalbi u kancelarijama suda se vrši svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

  Nakon zaprimanja žalbe, primjerak žalbe dostavlja se protivnoj strani koja u roku propisanom zakonom može dostaviti odgovor na žalbu. 

  Potom se cjelokupan spis (predmet) dostavlja Kantonalnom sudu Bihaću,  koji je nadležan za postupanje i odlučivanje po žalbi.  327 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1