• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Lukavcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Historijat
 • Osnivanje suda

  Historijat suda

  09.04.2015.

  Općina Lukavac kao osnovna jedinica lokalne samouprave obuhvata područje od oko 350 km² na kome živi oko 60. 000 stanovnika. Na području općine konstituisano je 33 mjesne zajednice, a Općina Lukavac je teritorijalno najveća općina na području Tuzlanskog kantona.

  Lukavac je kao područje opštine pripadalo formiranom Sreskom sudu u Tuzli (Sl.novine NR BiH br.28/55). Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine  na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24.10.1958.godine, donijela je odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac. Maja mjeseca 1959.godine Izvršno vijeće NR Bosne I Hercegovine je donijelo odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu, po kojoj isti počinje sa radom 01.juna 1959.godine, a naredbu o sprovođenju ove odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine.

  Od 1964.godine ovaj sud dobija naziv Opštinski sud (Sl. list SR BiH br.6/64), a Zakonom o redovnim sudovima 1974.godine, Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (Sl.list SRBiH br.31/74).

  Općinski sud je Reformom pravosuđa 2003. godine prestao sa radom , te je nadležnost za postupanje u predmetima preuzeo Općinski sud u Tuzli.

  Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (Službene novine FBiH br. 63/10), propisano je ponovno formiranje ovog suda, koji je započeo sa radom od 01.12.2012.godine.

  266 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1