• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Lukavcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti suda

  Normativni akti Općinskog suda u Lukavcu

  1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu,
  2. Pravilnik o utvrđivanju plata i drugih ličnih primanja radnika u Općinskom sudu u Lukavcu,
  3. Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Lukavcu,
  4. Pravilnik o načinu korištenja službenih putničkih motornih vozila u Općinskom sudu u Lukavcu,
  5. Pravilnik o primanju, postupanju po pritužbama, sugestijama i pohvalama na rad Općinskog suda u Lukavcu  i njegovih sudija, sručnih saradnika, državnih službenika i namještenika,
  6. Pravilnik o poklonu, uslovima i načinu korištenja sredstava reprezentacije u Općinskom sudu u Lukavcu,
  7. Pravilnik o pečatu Općinskog suda u Lukavcu,
  8. Pravilnik o odsustvu sa posla sudija,stručnih saradnika i zaposlenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
  9. Pravilnik o ocjenama rada namještenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
  10. Pravilnik o kućnom redu u zgradi Općinskog suda u Lukavcu,
  11. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u Općinskom sudu u Lukavcu,
  12. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
  13. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara,
  14. Indeks registara dostupnih informacija u Općinskom sudu u Lukavcu,
  15. Kodex ponašanja zaposlenih  u Općinskom sudu u Lukavcu,
  16. Interne i eksterna komunikacija u Općinskom sudu u Lukavcu,
  17. Poslovnik o radu opće sjednice Općinskog suda u Lukavcu,
  18. Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
  19. Pravilnik o arhivskoj, bibliotečkoj i elektronskoj građi u Općinskom sudu u Lukavcu,
  20. Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi telefona u Općinskom sudu u Lukavcu,
  21. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
  22. Pravilnik o direktnom sporazumu.

  339 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1