• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Lukavcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  Ovjere i prepisi

  30.03.2015.

   

  Svaka isprava izdata od strane službenog lica koje ima deponovan potpis kod Općinskog suda u Lukavcu, mora biti posebno nadovjerena APOSTILLE pečatom kod ovog suda, da bi bila važeća na području druge države sa kojom BiH nema potpisan međunarodni bilateralni sporazum.

  Nadovjera isprava za upotrebu u inozemstvu vrši se u pisarnici Općinskog suda u Lukavcu. Za sve druge isprave koje nisu izdate u Lukavacu, nadovjera se radi u sudu općine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu ).


  Za  jedan  primjerak dokumeta  koji  želite ovjeriti  uplaćujete  sudsku taksu u iznosu od 10,00 KM,  te 10,00 KM za svaku narednu ovjeru ukoliko imate više dokumenata.

  Sudsku taksu možete upatiti u Banci ili pošti na transakcijski broj računa: 1321000256000080, vrsta prihoda: 722221, općina 057, budžetska organizacija 1001001.

  Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu, molimo Vas da nas pozovete.

  Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice ili putem telefona 035/ 553-270 lok 121.


  297 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1