• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudovi u BiH tokom 2019. godine riješili preko 150.000 najstarijih predmeta.

  29.01.2020.

  Od 2010. godine riješeno preko 1.100.000 najstarijih predmeta

  (Sarajevo, 29. januar 2020. godine) – Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2019. godini riješili preko 150.000 najstarijih predmeta. Ovaj broj je rezultat dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja starih neriješenih predmeta.

  U 2019. godini, planom je predviđeno da se riješi 174.389 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 90%. Preciznije, od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, sudovi u BiH su riješili ukupno 157.145 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini. U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 101.773 predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 50.629 predmeta. Sudovi Brčko Distrikta BiH su u 2019. godini riješili 2.865 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.878 najstarijih predmeta.

  Istovremeno, 13 prvostepenih sudova ima najniži procent realizacije plana rješavanja predmeta iniciranih 2005. godine ili ranije dok kod drugostepenih sudova, 2 suda imaju najniži procent realizacije plana u starosnoj kategoriji predmeta iniciranih u razdoblju 2005. godine ili ranije.

  Prvobitno su planove primjenjivali samo sudovi s velikim brojem neriješenih starih predmeta, a 2015. godine VSTV BiH je usvojilo novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta, kojim je predviđeno da svi sudovi u BiH imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta. Od 2010. do 2019. godine sudovi su na ovaj način riješili 1.114.105 najstarija predmeta što je u velikoj mjeri, uticalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

  U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.12.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranojstarosnoj kategoriji.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.

  -KRAJ-

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Realizacija 2019
 • 9711 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sudovi u BiH tokom 2019. godine riješili preko 150.000 najstarijih predmeta.

  29.01.2020.

  Od 2010. godine riješeno preko 1.100.000 najstarijih predmeta

  (Sarajevo, 29. januar 2020. godine) – Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2019. godini riješili preko 150.000 najstarijih predmeta. Ovaj broj je rezultat dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja starih neriješenih predmeta.

  U 2019. godini, planom je predviđeno da se riješi 174.389 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 90%. Preciznije, od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, sudovi u BiH su riješili ukupno 157.145 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini. U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 101.773 predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 50.629 predmeta. Sudovi Brčko Distrikta BiH su u 2019. godini riješili 2.865 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.878 najstarijih predmeta.

  Istovremeno, 13 prvostepenih sudova ima najniži procent realizacije plana rješavanja predmeta iniciranih 2005. godine ili ranije dok kod drugostepenih sudova, 2 suda imaju najniži procent realizacije plana u starosnoj kategoriji predmeta iniciranih u razdoblju 2005. godine ili ranije.

  Prvobitno su planove primjenjivali samo sudovi s velikim brojem neriješenih starih predmeta, a 2015. godine VSTV BiH je usvojilo novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta, kojim je predviđeno da svi sudovi u BiH imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta. Od 2010. do 2019. godine sudovi su na ovaj način riješili 1.114.105 najstarija predmeta što je u velikoj mjeri, uticalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

  U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.12.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranojstarosnoj kategoriji.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.

  -KRAJ-