• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Posao u pravosuđu
 • Imenovanja
 • Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija

  Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija

  VSTS BiH u domenu imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija ima nadležnost da, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, imenuje:

  • sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine, 
  • glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u sva tužilaštva na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, 
  • stručne saradnike u općinskim sudovime u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
  • daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
  • 1 - 1 / 1
  • 1