• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Najava događaja - Radionice „Sudska nagodba“

  11.03.2016.
  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II (Projekt) finansiranog od strane Kraljevine Norveške, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizuje dvije radionice na temu „Sudska nagodba“. Radionice će se održati 15. i 16. marta 2016. godine u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH) u Sarajevu i 17. i 18. marta 2016. godine u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca (CEST RS) u Banjaluci. 

  VSTV BiH kontinuirano poduzima aktivnosti usmjerene ka unapređenju efikasnosti pravosuđa, s posebnim fokusom na promociju alternativnih načina rješavanja sporova, a naročito veću upotrebu instituta sudske nagodbe. Potencijal rješavanja predmeta putem sudske nagodbe je značajan za efikasnost pravosuđa, uz postizanje zadovoljstva stranaka radom suda, a doprinosi i boljem privrednom okruženju i boljim odnosima među strankama.

  Teme koje će biti obrađene tokom radionice doprinijet će aktivnijem pristupu sudija strankama s ciljem povećanja broja predmeta riješenih sudskom nagodbom, uz poštivanje načela nepristrasnosti te definisati prepreke na putu ka postizanju sudske nagodbe među strankama. 

  Edukatori na radionicima biti će Nebojša Joksimović, sudija Općinskog suda u Sarajevu i Asmira Bešić, sudija Općinskog suda u Tuzli u CEST-u FBiH, te Slavica Slavnić, sudija Osnovnog suda u Banja Luci i Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru u CEST-u RS. Podršku tokom radionice pružiće i predstavnici vrhovnih sudova u Bosni i Hercegovini, Goran Nezrović, član VSTV BiH i sudija Vrhovnog suda FBiH i Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda RS-a.

  Aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II usmjerene ka jačanju kapaciteta sudija i stručnih saradnika u pogledu sudske nagodbe predstavljaju dio ukupnih aktivnosti iz komponente Projekta koja za fokus ima unapređenje efikasnosti rada sudova i  smanjenje broja zaostalih predmeta.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.  -KRAJ-
  Prikazana vijest je na:
  7412 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Najava događaja - Radionice „Sudska nagodba“

  11.03.2016.
  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II (Projekt) finansiranog od strane Kraljevine Norveške, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizuje dvije radionice na temu „Sudska nagodba“. Radionice će se održati 15. i 16. marta 2016. godine u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH) u Sarajevu i 17. i 18. marta 2016. godine u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca (CEST RS) u Banjaluci. 

  VSTV BiH kontinuirano poduzima aktivnosti usmjerene ka unapređenju efikasnosti pravosuđa, s posebnim fokusom na promociju alternativnih načina rješavanja sporova, a naročito veću upotrebu instituta sudske nagodbe. Potencijal rješavanja predmeta putem sudske nagodbe je značajan za efikasnost pravosuđa, uz postizanje zadovoljstva stranaka radom suda, a doprinosi i boljem privrednom okruženju i boljim odnosima među strankama.

  Teme koje će biti obrađene tokom radionice doprinijet će aktivnijem pristupu sudija strankama s ciljem povećanja broja predmeta riješenih sudskom nagodbom, uz poštivanje načela nepristrasnosti te definisati prepreke na putu ka postizanju sudske nagodbe među strankama. 

  Edukatori na radionicima biti će Nebojša Joksimović, sudija Općinskog suda u Sarajevu i Asmira Bešić, sudija Općinskog suda u Tuzli u CEST-u FBiH, te Slavica Slavnić, sudija Osnovnog suda u Banja Luci i Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru u CEST-u RS. Podršku tokom radionice pružiće i predstavnici vrhovnih sudova u Bosni i Hercegovini, Goran Nezrović, član VSTV BiH i sudija Vrhovnog suda FBiH i Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda RS-a.

  Aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II usmjerene ka jačanju kapaciteta sudija i stručnih saradnika u pogledu sudske nagodbe predstavljaju dio ukupnih aktivnosti iz komponente Projekta koja za fokus ima unapređenje efikasnosti rada sudova i  smanjenje broja zaostalih predmeta.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.  -KRAJ-