• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH

  12.11.2010.


  Opća nadležnost i ovlaštenja kantonalnih tužilaštava su pojedinačnim zakonima o tužilaštvima donesenim na kantonalnom nivou. Obzirom da su ovi zakoni doneseni u procesu reforme pravosuđa prilikom reorganizacije tužilačkog sistema, u ovom odjeljku je naveden izvod o nadležnostima Kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH, koji je inkorporiran u sve kantonalne zakone o tužilaštvima na sličan način.

   


  Tužilaštvo vodi istragu i goni osobe za koje sumnja da su počinioci krivičnih djela i privrednih prijestupa i vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Kad nađe da zbog povrede kantonalnog zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebi pravno sredstvo protiv izvršne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni tužilac može zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

   

  Ako glavni tužilac podnese zahtjev iz stava 1. ovog člana, odložiće se, odnosno prekinut će se izvršenje odluke. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu glavnog tužioca.

   

  Odluka o odlaganju, odnosno o prekidanju izvršenja, prestaje da važi i ako glavni tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.


  U okviru svojih ovlaštenja iz člana 9. Zakona o Tužilaštvu Federacije BiH, glavni tužilac Federacije može Tužilaštvu izdati opće ili pojedinačne obavezne instrukcije i provesti krivičnu istragu i gonjenje pred kantonalnim i općinskim sudovima, kad glavni tužilac Federacije opravdano vjeruje da Tužilaštvo nije primijenilo odredbe Krivičnog zakona Federacije ili da Tužilaštvo u svojoj nadležnosti ne može efikasno goniti osobe za koje smatra da su počinile krivično djelo.

   

  Glavni tužilac Federacije može prenijeti određene predmete ili mjere koje spadaju u nadležnost Tužilaštva na drugo tužilaštvo. Bez obzira na nadležnosti tužilaštva, glavni tužilac Federacije može povjeriti i pojedinačne predmete glavnim tužiocima, zamjeniku, odnosno zamjenicima glavnog tužioca, tužiocu Federacije, odnosno tužiocima ili tužiocu, odnosno tužiocima tužilaštva.

   

  Glavni tužilac, odnosno zamjenik glavnog tužioca ili tužilac mogu se privremeno dodijeliti drugom tužilaštvu ili Tužilaštvu Federacije bez njegovog pristanka na period od najviše šest mjeseci u roku od pet godina.

             

  Glavni tužilac Federacije donosi odluku o privremenom premještaju i o tome obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

   

  Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca, odnosno tužilac koji je dodijeljen drugom tužilaštvu ili Tužilaštvu Federacije ima pravo na plaću, nadoknade i druga zakonom utvrđena primanja.

   

  Pravo i dužnost glavnog tužioca je da izda obavezne instrukcije zamjenicima glavnog tužioca i tužiocima u vezi s njihovim radom. Pored toga, glavni tužilac može:

   

  1.       poduzeti određene mjere iz nadležnosti zamjenika glavnog tužioca, odnosno tužilaca, ili tužioca, odnosno tužilaca;

   

  2.       ovlastiti drugog zamjenika, odnosno zamjenike glavnog tužioca ili tužioca, odnosno tužioce da procesuira određene slučajeve iz nadležnosti drugog, odnosno drugih zamjenika glavnog tužioca ili tužioca, odnosno tužilaca; i

   

  3.       ovlastiti zamjenika glavnog tužioca, odnosno zamjenike ili tužioca, odnosno tužioce da vrše posebne aktivnosti koje su u nadležnosti drugog, odnosno drugih zamjenika glavnog tužioca ili drugog tužioca, odnosno tužilaca.

   

  U smislu zakona, obavezne radne instrukcije znače instrukcije opće prirode vezane za rad i aktivnosti zamjenika glavnog tužioca i tužilaca, kao i instrukcije za poduzimanje mjera u određenim slučajevima.

   

  Glavni tužilac izdaje obavezne radne instrukcije opće prirode u skladu sa Pravilnikom.

   

  Prikazana vijest je na:
  13179 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH

  12.11.2010.


  Opća nadležnost i ovlaštenja kantonalnih tužilaštava su pojedinačnim zakonima o tužilaštvima donesenim na kantonalnom nivou. Obzirom da su ovi zakoni doneseni u procesu reforme pravosuđa prilikom reorganizacije tužilačkog sistema, u ovom odjeljku je naveden izvod o nadležnostima Kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH, koji je inkorporiran u sve kantonalne zakone o tužilaštvima na sličan način.

   


  Tužilaštvo vodi istragu i goni osobe za koje sumnja da su počinioci krivičnih djela i privrednih prijestupa i vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Kad nađe da zbog povrede kantonalnog zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebi pravno sredstvo protiv izvršne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni tužilac može zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

   

  Ako glavni tužilac podnese zahtjev iz stava 1. ovog člana, odložiće se, odnosno prekinut će se izvršenje odluke. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu glavnog tužioca.

   

  Odluka o odlaganju, odnosno o prekidanju izvršenja, prestaje da važi i ako glavni tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.


  U okviru svojih ovlaštenja iz člana 9. Zakona o Tužilaštvu Federacije BiH, glavni tužilac Federacije može Tužilaštvu izdati opće ili pojedinačne obavezne instrukcije i provesti krivičnu istragu i gonjenje pred kantonalnim i općinskim sudovima, kad glavni tužilac Federacije opravdano vjeruje da Tužilaštvo nije primijenilo odredbe Krivičnog zakona Federacije ili da Tužilaštvo u svojoj nadležnosti ne može efikasno goniti osobe za koje smatra da su počinile krivično djelo.

   

  Glavni tužilac Federacije može prenijeti određene predmete ili mjere koje spadaju u nadležnost Tužilaštva na drugo tužilaštvo. Bez obzira na nadležnosti tužilaštva, glavni tužilac Federacije može povjeriti i pojedinačne predmete glavnim tužiocima, zamjeniku, odnosno zamjenicima glavnog tužioca, tužiocu Federacije, odnosno tužiocima ili tužiocu, odnosno tužiocima tužilaštva.

   

  Glavni tužilac, odnosno zamjenik glavnog tužioca ili tužilac mogu se privremeno dodijeliti drugom tužilaštvu ili Tužilaštvu Federacije bez njegovog pristanka na period od najviše šest mjeseci u roku od pet godina.

             

  Glavni tužilac Federacije donosi odluku o privremenom premještaju i o tome obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

   

  Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca, odnosno tužilac koji je dodijeljen drugom tužilaštvu ili Tužilaštvu Federacije ima pravo na plaću, nadoknade i druga zakonom utvrđena primanja.

   

  Pravo i dužnost glavnog tužioca je da izda obavezne instrukcije zamjenicima glavnog tužioca i tužiocima u vezi s njihovim radom. Pored toga, glavni tužilac može:

   

  1.       poduzeti određene mjere iz nadležnosti zamjenika glavnog tužioca, odnosno tužilaca, ili tužioca, odnosno tužilaca;

   

  2.       ovlastiti drugog zamjenika, odnosno zamjenike glavnog tužioca ili tužioca, odnosno tužioce da procesuira određene slučajeve iz nadležnosti drugog, odnosno drugih zamjenika glavnog tužioca ili tužioca, odnosno tužilaca; i

   

  3.       ovlastiti zamjenika glavnog tužioca, odnosno zamjenike ili tužioca, odnosno tužioce da vrše posebne aktivnosti koje su u nadležnosti drugog, odnosno drugih zamjenika glavnog tužioca ili drugog tužioca, odnosno tužilaca.

   

  U smislu zakona, obavezne radne instrukcije znače instrukcije opće prirode vezane za rad i aktivnosti zamjenika glavnog tužioca i tužilaca, kao i instrukcije za poduzimanje mjera u određenim slučajevima.

   

  Glavni tužilac izdaje obavezne radne instrukcije opće prirode u skladu sa Pravilnikom.