• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH

  29.10.2010.

  Nadležnost vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena članom 29 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Vrhovni sud Federacije BIH nadležan je:

  a)       da odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka kantonalnih sudova, ako je to zakonom određeno;

  b)       da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;

  c)       da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;

  d)       da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona, ako zakonom nije drugačije određeno;

  e)       da odlučuje o prienošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud kada je to određeno zakonom i

  f)         da obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osim onih iz nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Vrhovni sud Federacije može imati i izvorne nadležnosti, ako su utvrđene federalnim zakonima.

  Prikazana vijest je na:
  12914 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH

  29.10.2010.

  Nadležnost vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena članom 29 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Vrhovni sud Federacije BIH nadležan je:

  a)       da odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka kantonalnih sudova, ako je to zakonom određeno;

  b)       da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;

  c)       da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;

  d)       da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona, ako zakonom nije drugačije određeno;

  e)       da odlučuje o prienošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud kada je to određeno zakonom i

  f)         da obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osim onih iz nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Vrhovni sud Federacije može imati i izvorne nadležnosti, ako su utvrđene federalnim zakonima.