• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopštenje za javnost o radu Nadzornog organa za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u 2023. godini

  02.04.2024.

  Nadzorni organ za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorni organ), kao stalno stručno tijelo Vijeća ministara BiH, ima ključnu ulogu u vršenju monitoringa nad provedbom ciljeva i mjera utvrđenih Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina (Revidirana državna strategija). Projektna komponenta VSTV-a BiH “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” finansirana u okviru IPA državnih paketa pomoći Evropske unije, pruža stručnu i administrativnu podršku u radu Nadzornog organa u aspektima vršenja nadzora nad provedbom Revidirane državne strategije.

  Vijeće ministara BiH je na 7. sjednici održanoj 30.03.2023. godine usvojilo Odluku o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Tokom 2023. godine održana su ukupno četiri sastanka Nadzornog organa. Kroz rad Nadzornog organa određeni su prioriteti postupanja sa preostalim predmetima ratnih zločina vodeći računa pri tome o postavljenim strateškim ciljevima i rokovima za njihovu realizaciju.

  Obzirom da najvažniji strateški cilj Revidirane državne strategije koji glasi “Procesuirati najsloženije i najprioritetnije predmete ratnih zločina pred Sudom BiH i Tužilastvom BiH, a ostale predmete pred pravosudnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH sve do kraja 2023. godine" nije ispunjen u predviđenom roku, Nadzorni organ je putem Ministarstva pravde BiH uputio inicijativu Vijeću ministara BiH da pokrene proceduru izmjena i dopuna Revidirane državne strategije s ciljem produženja roka implementacije Strategije za dvije godine.

  Vijeće ministara BiH je u januaru 2024. godine donijelo Odluku o produženju roka provedbe strateškog cilja 1.2. Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina kojim se utvrđuje da će se do kraja 2025. godine procesuirati najsloženiji i najprioritetniji predmeti ratnih zločina pred Sudom BiH i Tužilaštvom BiH, a ostali predmeti pred pravosudnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

  Prikazana vijest je na:
  178 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Saopštenje za javnost o radu Nadzornog organa za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u 2023. godini

  02.04.2024.

  Nadzorni organ za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorni organ), kao stalno stručno tijelo Vijeća ministara BiH, ima ključnu ulogu u vršenju monitoringa nad provedbom ciljeva i mjera utvrđenih Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina (Revidirana državna strategija). Projektna komponenta VSTV-a BiH “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” finansirana u okviru IPA državnih paketa pomoći Evropske unije, pruža stručnu i administrativnu podršku u radu Nadzornog organa u aspektima vršenja nadzora nad provedbom Revidirane državne strategije.

  Vijeće ministara BiH je na 7. sjednici održanoj 30.03.2023. godine usvojilo Odluku o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Tokom 2023. godine održana su ukupno četiri sastanka Nadzornog organa. Kroz rad Nadzornog organa određeni su prioriteti postupanja sa preostalim predmetima ratnih zločina vodeći računa pri tome o postavljenim strateškim ciljevima i rokovima za njihovu realizaciju.

  Obzirom da najvažniji strateški cilj Revidirane državne strategije koji glasi “Procesuirati najsloženije i najprioritetnije predmete ratnih zločina pred Sudom BiH i Tužilastvom BiH, a ostale predmete pred pravosudnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH sve do kraja 2023. godine" nije ispunjen u predviđenom roku, Nadzorni organ je putem Ministarstva pravde BiH uputio inicijativu Vijeću ministara BiH da pokrene proceduru izmjena i dopuna Revidirane državne strategije s ciljem produženja roka implementacije Strategije za dvije godine.

  Vijeće ministara BiH je u januaru 2024. godine donijelo Odluku o produženju roka provedbe strateškog cilja 1.2. Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina kojim se utvrđuje da će se do kraja 2025. godine procesuirati najsloženiji i najprioritetniji predmeti ratnih zločina pred Sudom BiH i Tužilaštvom BiH, a ostali predmeti pred pravosudnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.