• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Modriči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  Osnovni sud u Modriči izdaje sledeća uvjerenja i potvrde:

  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavano,
  • uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  • uvjerenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  • potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor ili bilo koja druga vrsta spora.

  Za izdavanje ovih potvrda i uvjerenja potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u prijemnoj kancelariji, gdje se i podižu.

   

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Modriči. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u holu zgrade u prizemlju.

   

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u holu zgrade u prizemlju.

   

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili kazna zatvora. Obrasce zahtjeva za izdavanje uvjereja možete preuzeti u holu zgrade u prizemlju.

  718 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1