• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Banovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Državni službenici Općinskog suda u Banovićima:

  Šef pisarnice

  • Amir Džaferagić

  Stručni saradnik - Administrator

  • Maja Oručević

  Namještenici Općinskog suda u Banovićima:

  Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove

  • Nermina Rahmanović

  Viši referent za administrativno-tehničke poslove (tehnički sekretar - daktilograf)

  • Azra Mujić

  Viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehničar)

  • Bajro Dostović

  Viši referent za prijem i unos dokumenata (upisničar)

  • Šehzada Jamaković

  Viši referent za upravljanje predmetima (upisničar)

  • Jasmina Selimović

  Viši referent za administrativno-tehničke polove (prijem i otpremu pošte)

  • Aleksandra Šehić

  Viši referent za upravljanje predmetima i arhiviranje sudskih predmeta (upisničar-arhivar)

  • Samir Glavić

  Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija

  • Rajfa Aličić

  Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf)

  • Ajiša Ikanović
  • Džemila Gutić
  • Begzada Šehić 
  • Selma Bujić 
  • Selma Šahbazović

  Viši referent za administrativno-tehničke poslove (sudski izvršilac)

  • Safet Nurković

  Viši referent za operativno-tehničke poslove (vozač - dostavljač)

  • Saša Horvat

  Operater na telefonskoj centrali (portir - domar)

  • Hamid Alibašić

  Spremačica

  • Hedija Pirić

  Državni službenici i namještenici ZK ureda:

  Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga ( zemljišnoknjižni referent)

  • Anadela Karavdić

  Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Zemljišnoknjižnom odjeljenju

  • Alma Brigić
  799 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1