• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Banovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska pisarnica

  U pisarnici Općinskog suda u Banovićima obavljaju se sledeći pislovi:

   

  • prijem pismena i izdavanje potvrde o primljenom pismenu,
  • formiranje i ažuriranje sudskih predmeta, kontrola kretanja sudskih spisa,
  • otpremanje pošte,
  • dostavljanje spisa nadležnom sudu na odlučivanje po pravnom lijeku,
  • deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala,
  • ovjera fotokopija i potpisa na ispravama za koje je nadležan Općinski sud,
  • ovjera ugovora o otkupu stana,
  • izdavanje uvjenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju.

   

  Sudska pisarnica smještena je u prizemlju zgrade, a kontakt telefon je 035/743 512

  237 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1