• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Banovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Općinskog suda u Banovićima vrši se svaki radni dan od 07:30 do 16:00 sati u prijemnoj kancelariji suda, prizemlje, soba broj 3, ili se žalba može uputiti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu suda.


  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku u kojoj je naveden zakonski rok za izjavljivanje žalbe. 
  Sud dostavlja primjerak žalbe protivnoj stani, koja u zakonskom roku koji je naznačen uz dostavljeni primjerak žalbe može dostaviti odgovor na žalbu.

  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom sudu u Tuzli koji je od tog momenta nadležan za taj predmet.

  242 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1