• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Banovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Poštovani/e,

  prilogu vijesti možete preuzeti obrasce zahtjeva za izdavanje uvjerenja i potvrda o kojima ovaj sud vodi evidenciju.

  Sud je nadležan da izdaje sledeća uvjerenja i potvrde:
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije    prekršajno kažnjavan,
  - uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  - uvjerenje da nije vođen postupak oduzimanja poslovne sposobnosti,
  - potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor,
  - uvjerenja i potvrde iz domena Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove,
  - uvjerenja o statusu predmeta/stranke u predmetu i
  - ostala uvjerenja iz službenih evidencija kojima sud raspolaže u skladu sa Zakonom o sudovima Federacije BiH
  („Službene novine Federacije BiH“ br.38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21).

  Za izdavanje uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti zahtjev na odgovarajućem obrascu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi i to za ona uvjerenja ili potvrde po kojima se po zakonu naplaćuje sudska taksa u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/09 i 4/16).

  Obrasce za pojedine zahtjeve, osim na web stranici suda, možete preuzeti i na prijavnici suda, i iste nakon popunjavanja, uz dokaz o uplati sudske takse,  predati u prijemnu kancelariju Općinskog suda u Banovićima, odnosno Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove.

  Upute za plaćanje sudske takse

  Žiro račun..................................... 1321000256000080
  Vrsta prihoda.................................................. 722221
  Svrha doznake............................. Taksa na uvjerenje
  Primalac................................................... Budžet TK
  Polje općina:
  Uplate na području općine Banovići....................... 001

  Eventualne dodatne informacije i instrukcije se mogu dobiti prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Banovićima prilikom posjete.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Općinskim sudom u Banovićima.

  Uvjerenja i potvrde iz nadležnosti Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove
  Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove izdaje zemljišnoknjižne izvatke, uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina i druga uvjerenja i potvrde iz domena Odjeljenja.

  Uvjerenja i potvrde o statusu predmeta/stranke u predmetu i ostala uvjerenja i potvrde iz nadležnosti suda

  Sud je nadležan i obavezan da izdaje i ostala uvjerenja iz vlastitih službenih evidencija u skladu sa Zakonom o sudovima Federacije BiH.

  • 1 - 1 / 1
  • 1