• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Banovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišno-knjižni ured

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je Zemljišnoknjižnom uredu predati zahtjev (prijedlog )za upis i potrebne isprave .
  Važno je napomenuti značaj predaje uredno popunjenog prijedloga za upis sa svim potrebnim ispravama, kako se isti zahtjev ( prijedllog ) ne bi odbacio ili odbio kao neosnovan.
  Na temelju uredno popunjenog i potpunog zahtjeva ( prijedloga ) za upis pokreće se postupak, ali o tome ne ovisi odluka zemljišnoknjižnog suda hoće li rješenjem dopustiti upis vlasništva u zemljišne knjige. Odluka suda temelji se na stanju utvrđenom u zemljišnoj knjizi u času podnošenja Zahtjeva (Prijedloga) za upis i ispravama koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u zemljišnu knjigu.

  Prije predaje zahtjeva za upis potrebno je utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu.
  Da bi isprava(ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura, površina).
  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u skladu sa zakonom.

  Odnosno isprave sačinjene od strane Notara u skladu sa Zakonom o natarima

   

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

  Ugovor o poklonu, ugovor o prodaji i ugovor o zamjeni

  - Zahtjev,
  - Ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet nekretnina,
  - Dokaz o uplati sudske takse

  Dioba nekretnina

  - Zahtjev,
  - Pravosnažno sudsko rješenje,
  - Ugovor o diobi,
  - Dokaz o uplati sudske takse

  Ugovor o doživotnom izdržavanju (predbilježba, zabilježba)

  - Zahtjev,
  - Ugovor o doživotnom izdržavanju,
  - Dokaz o uplati sudske takse

  Ugovor o doživotnom izdržavanju (uknjižba)

  - Zahtjev,
  - Ugovor o doživotnom izdržavanju obrađen od strane Porezne uprave,
  - Izvod iz matične knjige umrlih,
  - Dokaz o uplati sudske takse

  Hipoteka

  - Zahtjev,
  - Isprava koja je osnov za upis ,
  - Dokaz o uplati sudske takse.

  Brisanje hipoteke

  - Zahtjev,
  - Pravosnažno sudsko rješenje,
  - Brisovnica banke povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora

  - Dokaz o uplati sudske takse

  Odluka suda (presuda, rješenje)

  - Zahtjev

  - Pravosnažna sudska odluka obrađena od strane Porezne uprave

  - Dokaz o uplati sudske takse

  Odluka organa uprave

  - Zahtjev

  - Pravosnažna odluka organa uprave obrađena od strane Porezne uprave

  - Dokaz o uplati sudske takse

  Uvjerenje ili potvrde

  - Zahtjev
  - Dokaz o uplati sudske takse

   

  Taksa se plaća na osnovu Zakona o sudskim taksama TK, Službene novine TK br. 5/99

  Žiro račin broj 1321000256000080

  Vrsta prihoda: 722221

  Svrha doznake: Sudska taksa

  Primalac: Budžet TK
  Općina: 001

  • 1 - 1 / 1
  • 1