• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Modriči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Šta je medijacija?

  29.09.2008.

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilje. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

  U toku procesa svaka stranka u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

  Medijacija je povoljna za stranke

  • stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora,
  • mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju,
  • medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa,
  • medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica,
  • medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova,
  • informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive,
  • iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak i ako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

  Osnovni principi u postupku medijacije

  Dobrovoljnost - stranke u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

  Povjerljivost - postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranka iznešene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

  Jednakost stranka - stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

  Neutralnost medijatora - medijator posreduje na neutralna način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

   

  Prikazana vijest je na:
  819 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Šta je medijacija?

  29.09.2008.

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilje. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

  U toku procesa svaka stranka u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

  Medijacija je povoljna za stranke

  • stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora,
  • mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju,
  • medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa,
  • medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica,
  • medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova,
  • informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive,
  • iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak i ako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

  Osnovni principi u postupku medijacije

  Dobrovoljnost - stranke u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

  Povjerljivost - postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranka iznešene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

  Jednakost stranka - stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

  Neutralnost medijatora - medijator posreduje na neutralna način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.