• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Uspostavljanje Registra

  Na osnovu člana 128. stav (2), u vezi sa članom 275 stav (1) Zakona o nasljeđivanju Brčko distrikta BiH (,,Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 36/17), Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH je na 194. redovnoj sjednici održanoj dana 26.03.2018. godine, usvojila Pravilnik o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova broj: SuPK-491/18 od 26.03.2018. godine.

  Na osnovu tog Pravilnika, predsjednik Pravosudne komisije je dana 26.04.2018. godine pod brojem: SuPK-668/18 od 26.04.2018. godine, donio Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Brčko distriktu BiH. Time su se stekli svi uslovi za uspostavljanje Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Brčko distriktu BiH, koji u skladu sa zakonom vodi Pravosudna komisija.

  Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova počinje da funkcioniše dana 14.06.2018. godine i do ispunjenja neophodnih tehničkih uslova elektronsko vođenje, isti će se voditi ručno u Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Registar predstavlja jedinstvenu evidenciju sačinjenih testamenata i zaključenih ugovora o nasljeđivanju, te sporazuma o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno za područje Brčko distrikta BiH. Registar ne zavodi sadržaj testamenta ili navedenih pravnih poslova, već samo činjenice o tome da li je sačinjen ili sklopljen, gdje je pohranjen, je li opozvan ili raskinut, te da li je proglašen ili vraćen testament, ugovor o nasljeđivanju, odnosno sporazum o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno.

  Relevantne propise možete preuzeti u nastavku teksta:

  Ovlašteni korisnici Registra

  Činjenice o testamentima i drugim nasljednopravnim poslovima dužni su redovno dostavljati svi oni koji su sačinili ili kod kojih se čuva javni testament, ugovor o nasljeđivanju, odnosno sporazum o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno. Dakle, ta se obaveza prvenstveno odnosi na nadležni sud, notare i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH. Lica koja su sačinila privatni testament, odnosno kod kojih se privatni testament nalazi mogu ukoliko to žele dostavljati podatke o takvom testamentu. Evidentiranje privatnog testamenta za zavještaoca nije obavezno, ali je važno naglasiti da njegovim evidentiranjem, zavještalac može biti siguran da će nakon smrti njegova posljednja volja biti poštovana. Sva predhodno navedena lica su ovlašteni korisnici Registra.

  656 PREGLEDA

  Podnošenje zahtjeva Registru

  Zahtjev Registru ovlašteni korisnik podnosi Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH na propisanom obrascu, zavisno od vrste pravnog posla na koji se odnosi (testament, ugovor o nasljeđivanju ili sporazum o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno) i kategorije korisnika (notar, Osnovni sud, diplomatsko-konzularna predstavništva BIH, zavještalac odnosno ugovorne strane ili punomoćnik). Propisno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac zajedno s dokazom o uplati, dostavlja se Registru putem preporučene pošte s povratnicom ili lično u sjedištu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Forme obrazaca možete preuzeti u nastavku teksta:

  Naknada za korištenje Registra

  Za evidentiranje upisa činjenica u Registar plaća se naknada u iznosu od 20,00 KM. Za evidentiranje promjene podataka upisanih u Registar već registrovanih činjenica o pravnim poslovima plaća se naknada u iznosu od 8,00 KM. Za dobijanje izvoda iz Registra za potrebe jednog ostavinskog postupka plaća se naknada u iznosu od 5,00 KM.

  Ako se traženi podatak iz Registra podnosiocu zahtjeva dostavlja preporučenom pošiljkom (a ne lično u prostorijama Pravosudne komisije), pored navedene naknade, podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti i dokaz o uplati poštarine.

  Instrukcije za plaćanje se nalaze u nastavku teksta:

  Kontakt Registra

  Adresa:

  Trg pravde br.10

  76100 Brčko distrikt BiH


  Tel/Fax: 049/235-070 (Stručna služba Pravosudne komisije)

  Telefon: 049/217-955 (Centrala, lokal: 104)

  552 PREGLEDA
  • 1 - 5 / 5
  • 1