• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Liste i registri
 • Sudski tumači
 • Sudski tumači - propisi

  Sudski tumači - propisi


  Na osnovu člana 14. stav 1. tačka o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 19/07, 20/07, 2/08) Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH na 179. redovnoj sjednici održanoj dana 03.10.2016. godine donijela je Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj 38/16 i stupa na snagu dana 25.10.2016. godine i možete ga preuzeti OVDJE.

  Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 210. redovnoj sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine i možete ga preuzeti ovdje.

  Obavještenje o stupanju na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH

  Obavještenje o polaganju testa stručnog znanja za sudske tumače

  Shodno odredbama Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH, objavljen u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine, za tumača može biti imenovano lice, koje pored ostalih obaveznih uslova, ima položen test stručnog znanja pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske, a detaljne informacije o polaganju ispita nalaze se na web stranicama ministarstava:

  Instrukciju za plaćanje sudske takse u postupku imenovanja sudskih tumača možete pogledati OVDJE.

  Uputstvo za izradu pečata možete preuzeti OVDJE

  Dokumentacija potrebna za imenovanje sudskog tumača (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ).


  • 1 - 1 / 1
  • 1