• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  17.04.2023.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje sud na zahtjev fizičkog ili pravnog lica, na osnovu popunjenog propisanog zahtjeva.

  Sudska taksa u iznosu od 15,00 KM može se platiti u računovodstvu suda ili putem žiro-računa:

  Žito račun: 1011 4000 7822 6394
  Vrsta prihoda: 722221
  Budžetska organizacija: 1503001
  Primalac Bosansko-podrinjski kanton Goražde

  Uvjerenja

  01.07.2008.

  -  Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak, da ne postoji potvrđena optužnica i da lice nije osuđeno pravosnažnom presudom u krivičnom postupku.
  Izdaje se u pisarnici suda.
  Taksa: 15,00 KM

  - Apostille pečat ovjerava se u pisarnici suda.
  Taksa: 10,00 KM

  - Ovjera prevoda vrši se u pisarnici suda.
  Taksa: 10,00 KM

  876 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1