• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

  30.12.2022.

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

   

   

  OSNOVNI SUD U BANJALUCI                                                                                                      

  Broj: 71 0 K 340538 20 Kps

  Banjaluka 03.03.2021. godine

    

                                                       U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

  Osnovni sud u Banjaluci, sudija za prethodno saslušanje Spasen Keleman uz učešće Milke Lakić kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu protiv optuženog M.M., zbog krivičnog djela nasilje u porodici i porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske po optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka broj T13 0 KT 0054136 20 od 18.01.2021. godine u prisustvu optuženog lično i stručnog saradnika Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Nikoline Božičković, donio je i javno objavio sljedeću 

   

  P R E S U D U 

   

  OPTUŽENI: M.M., zvani „M.“, sin J. i majke V., djevojački M., rođen .... u B.L., gdje je i stalno nastanjen, ulica …, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS/BiH, JMB: …, po zanimanju muški frizer, zaposlen, oženjen, bez djece, vojsku nije služio, lošeg imovnog stanja, neosuđivan prema podacima iz kaznene evidencije.

   

  KRIV JE 


  Što je:

              Dana 02.08.2020. godine oko 18,00 časova u BL. u mjestu G. u alkoholisanom stanju u dvorištu porodične kuće i u porodičnoj kući drvenom palicom razbio vjetrobranska stakla (osam stakala) i prednje farove na putničkom automobilu „Peugeot“ tip 307 registarskih oznaka …, vlasništvo njegove majke V. M. nakon čega je uzeo sjekiru te razbio staklo na ulaznim vratima kuće poslije čega ulazi u unutrašnjost kuće te sjekirom razbija staklo na vratima od dnevne sobe a potom je razbio balkonska vrata u dnevnom boravku nakon čega je izašao iz kuće te sa sjekirom oštetio električno brojilo sa osiguračima sa kojeg se vrši napajanje električne energije za navedenu porodičnu kuću na koji način je ugrozio spokojstvo i psihički integritet svojih roditelja J. M. i V. M. te oštetio stvar vlasništvo svoje majke V. M. 

                  Dakle, primjenom nasilja drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo ili duševno zdravlje člana svoje porodice ili porodične zajednice time doveo do povrede njegovog psihičkog integriteta i oštetio tuđu stvar. 

                  Čime je počinio krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190/1 KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240/1 KZ RS 

  Pa mu sud a pošto mu je utvrdio pojedinačne kazne i to : 

  -           za krivično djelo iz člana 190/1 KZ RS utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca

  -           za krivično djelo iz  člana 240/1 KZ RS  utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca 

   

  Sud optuženom M. M. primjednom odredbi 5, 43, 62 i 63 i člana 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske izdaje 

   

  KAZNENI NALOG

   

  I istom i z r i č e

   

  USLOVNU OSUDU

   

  S tim što se optuženom za učinjena krivična djela utvrdjuje kazna zatvora u trajanju 4 (četiri) mjeseca i i istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci ne počini novo krivično djelo. 

  Na osnovu odredbe člana 108. stav 3 ZKP RS oštećeni se sa imovinsko pravnim zahtjevom za naknadu štete upućuju na parnični postupak 

  Na osnovu člana 99. stav 1 ZKP RS  optuženi je dužan platiti sudu na ime  paušala iznos od 150,00 KM a sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. 

   

  O b r a z l o ž e nj e 

   

  Okružno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu broj T13 0 KT 0054136 20 os 18.01.2021. godine protiv optuženog M. M. iz B.L., zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1 KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 1 KZ RS, zahtjevajući od ovog suda da se prema optuženom izda kazneni nalog i izrekne uslovna osuda. 

  U skladu sa članom 359 ZKP-a RS ovaj sud je potvrdio navedenu optužnicu nakon što se složio sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga i zakazao javno saslušanje optuženog. 

  Prilikom saslušanja optuženog utvrđeno je da je kod istog ispoštovano pravo na odbranu, da je isti primio i razumio optužnicu i zahtjev tužioca za izricanje krivično pravne sankcije a isti je upoznat sa dokazima koji su protiv njega pribavljeni u istražnom postupku. 

  Nakon predočavanja dokaza optuženi je izjavio da priznaje krivnju i prihvata krivičnu sankciju predloženu u optužnici.

  Izvršen je uvid u: Službena zabilješka, PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Službena zabilješka, PU B. L. SP PS L., broj … od 02.08.2020. godine, Zapisnik o uviđaju, PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog M. M., PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M. J., PU B. L. SP PS L., broj …od 03.08.2020. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.V., PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M. J., PU Banja Luka SP PS L., broj … od 07.08.2020. godine, Zapisnik o ispitivanju vozača da li ima alkohola u organizmu, PU B. L. SP PS L., broj … od 02.08.2020. godine na ime M. M., Zahtjev za izdavanje naredbe za deponovanje privremeno oduzetih predmeta, PU B. L. SP PS L., broj … od 04.08.2020. godine, sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda B. L., Zapisnik o prijemu privremeno oduzetih predmeta sa naredbom Osnovnog suda u B. L. broj 71 0 K 329761 20 Kpp od 05.08.2020. godine, Fotodokumentacija, PU B. L. SKP, broj … od 03.08.2020. godine, Izvod iz kaznene evidencije, PU B. L. SKP, broj … od 10.08.2020. godine. 

  Cijeneći dokaze iz istražnog postupka svaki pojedinačno i u njihovoj uzajamnoj vezi te priznanje optuženog, sud smatra da dokazi iz istražnog postupka potvrđuju da je optuženi izvršio predmetna krivična djela. Kako ne postoje okolnosti koje bi isključivale njegovu krivičnu odgovornost to ga je ovaj sud i oglasio krivim zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1 KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1 KZ RS.

  Prilikom odluke o krivičnoj sankciji prihvaćena je krivična sankcija iz kaznenog naloga s obzirom da je optuženi neosuđivan, te da je priznao izvršenje predmetnog krivičnog djela. Iz tih razloga sud smatra da nije nužno bezuslovno kažnjavanje optuženog već da se svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju može postići i upozorenjem uz prijetnju kaznom tj. uslovnom osudom. 

  Na osnovu odredbe člana 108. stav 3 ZKP RS oštećeni su sa imovinsko pravnim zahtjevom za naknadu štete upućujeni na parnični postupak, obzirom da podaci u krivičnom postupku ne pružaju pouzdan osnov sudu za odlučivanje o tom pitanju. 

  Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je zasnovao na odredbi člana 99. stav 1 ZKP RS, te je u skladu sa tim optuženi je dužan platiti sudu na ime  paušala iznos od 150,00 KM, a koji iznos je adekvatan imovnom stanju optuženog, dužini trajanja postupka i složenosti predmeta u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude a pod prijetnjom prinudnog izvršenja. 

  Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci ove presude a na osnovu člana 361 ZKP-a RS.

   

   

  ZAPISNIČAR                                                                                               S U D I J A

  Milka  Lakić                                                                                              Spasen Keleman         

   

                                             

  PRAVNA  POUKA:

  Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu Banjaluka u roku od 8 dana od dana prijema iste putem ovog suda.

  Prikazana vijest je na:
  42 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

  30.12.2022.

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Nasilje u porodici i porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

   

   

  OSNOVNI SUD U BANJALUCI                                                                                                      

  Broj: 71 0 K 340538 20 Kps

  Banjaluka 03.03.2021. godine

    

                                                       U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

  Osnovni sud u Banjaluci, sudija za prethodno saslušanje Spasen Keleman uz učešće Milke Lakić kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu protiv optuženog M.M., zbog krivičnog djela nasilje u porodici i porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske po optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka broj T13 0 KT 0054136 20 od 18.01.2021. godine u prisustvu optuženog lično i stručnog saradnika Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Nikoline Božičković, donio je i javno objavio sljedeću 

   

  P R E S U D U 

   

  OPTUŽENI: M.M., zvani „M.“, sin J. i majke V., djevojački M., rođen .... u B.L., gdje je i stalno nastanjen, ulica …, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS/BiH, JMB: …, po zanimanju muški frizer, zaposlen, oženjen, bez djece, vojsku nije služio, lošeg imovnog stanja, neosuđivan prema podacima iz kaznene evidencije.

   

  KRIV JE 


  Što je:

              Dana 02.08.2020. godine oko 18,00 časova u BL. u mjestu G. u alkoholisanom stanju u dvorištu porodične kuće i u porodičnoj kući drvenom palicom razbio vjetrobranska stakla (osam stakala) i prednje farove na putničkom automobilu „Peugeot“ tip 307 registarskih oznaka …, vlasništvo njegove majke V. M. nakon čega je uzeo sjekiru te razbio staklo na ulaznim vratima kuće poslije čega ulazi u unutrašnjost kuće te sjekirom razbija staklo na vratima od dnevne sobe a potom je razbio balkonska vrata u dnevnom boravku nakon čega je izašao iz kuće te sa sjekirom oštetio električno brojilo sa osiguračima sa kojeg se vrši napajanje električne energije za navedenu porodičnu kuću na koji način je ugrozio spokojstvo i psihički integritet svojih roditelja J. M. i V. M. te oštetio stvar vlasništvo svoje majke V. M. 

                  Dakle, primjenom nasilja drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo ili duševno zdravlje člana svoje porodice ili porodične zajednice time doveo do povrede njegovog psihičkog integriteta i oštetio tuđu stvar. 

                  Čime je počinio krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190/1 KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240/1 KZ RS 

  Pa mu sud a pošto mu je utvrdio pojedinačne kazne i to : 

  -           za krivično djelo iz člana 190/1 KZ RS utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca

  -           za krivično djelo iz  člana 240/1 KZ RS  utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca 

   

  Sud optuženom M. M. primjednom odredbi 5, 43, 62 i 63 i člana 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske izdaje 

   

  KAZNENI NALOG

   

  I istom i z r i č e

   

  USLOVNU OSUDU

   

  S tim što se optuženom za učinjena krivična djela utvrdjuje kazna zatvora u trajanju 4 (četiri) mjeseca i i istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci ne počini novo krivično djelo. 

  Na osnovu odredbe člana 108. stav 3 ZKP RS oštećeni se sa imovinsko pravnim zahtjevom za naknadu štete upućuju na parnični postupak 

  Na osnovu člana 99. stav 1 ZKP RS  optuženi je dužan platiti sudu na ime  paušala iznos od 150,00 KM a sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. 

   

  O b r a z l o ž e nj e 

   

  Okružno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu broj T13 0 KT 0054136 20 os 18.01.2021. godine protiv optuženog M. M. iz B.L., zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1 KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 1 KZ RS, zahtjevajući od ovog suda da se prema optuženom izda kazneni nalog i izrekne uslovna osuda. 

  U skladu sa članom 359 ZKP-a RS ovaj sud je potvrdio navedenu optužnicu nakon što se složio sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga i zakazao javno saslušanje optuženog. 

  Prilikom saslušanja optuženog utvrđeno je da je kod istog ispoštovano pravo na odbranu, da je isti primio i razumio optužnicu i zahtjev tužioca za izricanje krivično pravne sankcije a isti je upoznat sa dokazima koji su protiv njega pribavljeni u istražnom postupku. 

  Nakon predočavanja dokaza optuženi je izjavio da priznaje krivnju i prihvata krivičnu sankciju predloženu u optužnici.

  Izvršen je uvid u: Službena zabilješka, PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Službena zabilješka, PU B. L. SP PS L., broj … od 02.08.2020. godine, Zapisnik o uviđaju, PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog M. M., PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M. J., PU B. L. SP PS L., broj …od 03.08.2020. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.V., PU B. L. SP PS L., broj … od 03.08.2020. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M. J., PU Banja Luka SP PS L., broj … od 07.08.2020. godine, Zapisnik o ispitivanju vozača da li ima alkohola u organizmu, PU B. L. SP PS L., broj … od 02.08.2020. godine na ime M. M., Zahtjev za izdavanje naredbe za deponovanje privremeno oduzetih predmeta, PU B. L. SP PS L., broj … od 04.08.2020. godine, sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda B. L., Zapisnik o prijemu privremeno oduzetih predmeta sa naredbom Osnovnog suda u B. L. broj 71 0 K 329761 20 Kpp od 05.08.2020. godine, Fotodokumentacija, PU B. L. SKP, broj … od 03.08.2020. godine, Izvod iz kaznene evidencije, PU B. L. SKP, broj … od 10.08.2020. godine. 

  Cijeneći dokaze iz istražnog postupka svaki pojedinačno i u njihovoj uzajamnoj vezi te priznanje optuženog, sud smatra da dokazi iz istražnog postupka potvrđuju da je optuženi izvršio predmetna krivična djela. Kako ne postoje okolnosti koje bi isključivale njegovu krivičnu odgovornost to ga je ovaj sud i oglasio krivim zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1 KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1 KZ RS.

  Prilikom odluke o krivičnoj sankciji prihvaćena je krivična sankcija iz kaznenog naloga s obzirom da je optuženi neosuđivan, te da je priznao izvršenje predmetnog krivičnog djela. Iz tih razloga sud smatra da nije nužno bezuslovno kažnjavanje optuženog već da se svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju može postići i upozorenjem uz prijetnju kaznom tj. uslovnom osudom. 

  Na osnovu odredbe člana 108. stav 3 ZKP RS oštećeni su sa imovinsko pravnim zahtjevom za naknadu štete upućujeni na parnični postupak, obzirom da podaci u krivičnom postupku ne pružaju pouzdan osnov sudu za odlučivanje o tom pitanju. 

  Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je zasnovao na odredbi člana 99. stav 1 ZKP RS, te je u skladu sa tim optuženi je dužan platiti sudu na ime  paušala iznos od 150,00 KM, a koji iznos je adekvatan imovnom stanju optuženog, dužini trajanja postupka i složenosti predmeta u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude a pod prijetnjom prinudnog izvršenja. 

  Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci ove presude a na osnovu člana 361 ZKP-a RS.

   

   

  ZAPISNIČAR                                                                                               S U D I J A

  Milka  Lakić                                                                                              Spasen Keleman         

   

                                             

  PRAVNA  POUKA:

  Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu Banjaluka u roku od 8 dana od dana prijema iste putem ovog suda.