• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  ZAŠTO ODABRATI MEDIJACIJU

  03.02.2023.

  ZAŠTO ODABRATI MEDIJACIJU  

  252 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • ZASTO ODABRATI MEDIJACIJU
 • SEDMICE SUDSKOG PORAVNANJA – od 22. novembra do 03. decembra 2021. godine

  29.09.2021.

  U Osnovnom sudu u Banjoj Luci u periodu od 22. novembra do 03. decembra 2021. godine  biće održane "Sedmice sudskog poravnanja".

   

  Riječ je o aktivnosti koja daje dobre rezultate jer su primjetne pojačane aktivnost sudova u periodu implementacije a ista se sprovodi u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Sudiji se daje mogućnost da aktivnije nastoji da stranke zaključe sudsko poravnanje, na način da može, kada ocijeni da je to osnovano, strankama predložiti kako da se nagode, vodeći računa o željama stranaka, prirodi spora, odnosima među strankama i drugim okolnostima.

   

  Cilj organizovanja "Sedmice sudskog poravnanja" jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim, sporazumnim putem u sporu o predmetu spora, u skraćenom postupku, koji smanjuje troškove, a sporovi se brže rješavaju. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje predmeta.

   

  Više informacija u obrascu „OBAVIJEST ZA STRANKE“ koji se nalazi u pratećim dokumentima

  476 PREGLEDA

  SEDMICE SUDSKOG PORAVNANJA – od 7. do 18. juna 2021. godine

  24.05.2021.

  SEDMICE SUDSKOG PORAVNANJA – od 7. do 18. juna 2021. godine

   

   

  U Osnovnom sudu u Banjoj Luci u periodu od 7. do 18. juna 2021. godine  biće održane "Sedmice sudskog poravnanja".

   

  Riječ je o aktivnosti koja daje dobre rezultate jer su primjetne pojačane aktivnost sudova u periodu implementacije a ista se sprovodi u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Sudiji se daje mogućnost da aktivnije nastoji da stranke zaključe sudsko poravnanje, na način da može, kada ocijeni da je to osnovano, strankama predložiti kako da se nagode, vodeći računa o željama stranaka, prirodi spora, odnosima među strankama i drugim okolnostima.

   

  Cilj organizovanja "Sedmice sudskog poravnanja" jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim, sporazumnim putem u sporu o predmetu spora, u skraćenom postupku, koji smanjuje troškove, a sporovi se brže rješavaju. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje predmeta.

   

  Više informacija u obrascu „OBAVIJEST ZA STRANKE“ koji se nalazi u pratećim dokumentima

  569 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • OBAVIJEST ZA STRANKE.
 • Sedmice sudske nagodbe

  29.03.2019.

  „Sedmice sudske nagodbe“

   

  Poštovani,

   

  Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

   

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.  

   

   

  Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine.

   

   

  Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

   

  U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

   

  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

   

  -       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

  -       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

  -       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

   

   

  Prednosti sudske nagodbe

   

  Sudska nagodba predstavlja:

   

  Kraći i efikasniji postupak

   

  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

   

   

  Jeftiniji postupak

   

  Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

   

  Jednostavniji postupak

   

  U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

   

  Sigurnost i povjerenje

   

  Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

   

  Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

  910 PREGLEDA

  Sedmica sudskog poravnanja u periodu 12. - 23. novembar 2018. godine

  10.10.2018.

  Obavještavamo stranke da će se u Osnovnom sudu  u Banjoj Luci, u periodu 12. - 23. novembra 2018. godine održati sedmica sudskog poravnanja, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

              Cilj ovog organizovanja je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke

  893 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Obavijest za stranke
 • ZAŠTO ODABRATI MEDIJACIJU

  06.02.2018.
  ZAŠTO ODABRATI MEDIJACIJU
  880 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • ZAŠTO ODABRATI MEDIJACIJU
  • 1 - 6 / 6
  • 1