• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Prijem i otprema pošte

  12.04.2012.

  PRIJEMNA KANCELARIJA

   

     Svi podnesci, spisi, telegrami, paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na određenom mestu u prijemnoj kancelariji. Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta određenog za prijem pismena van sedišta suda. Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je određeno za prijem pismena.Van redovnog radnog vremena, kao i u dane kada sud ne radi, sud je dužan da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. Pismena se predaju licu koje je za to određeno odlukom predsednika.
     Formirani predmeti se zavode pod rednim brojevima za određenu godinu, a zavode se i svi važniji podaci koji se tiču predmeta (ime sudije, odnosno broj sudskog vijeća, datum kad je predmet, odnosno inicijalni akt prispeo u sud), kao i svi procesni akti koji utiču na postupak.

     Podaci iz upisnika se unose i na računarsku mrežu suda koja je u ovaj sud uvedena 2008. godine, odnosno, vodi se elektronska verzija ovog upisnika u bazi CMS. Na osnovu ovih podataka službenici strankama daju osnovne informacije o predmetu.
     Kako u sudu postoje uslovi za vođenje elektronskih upisnika korišćenjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vrši se korišćenjem posebnog programa u okruženju CMS (matematičkog algoritma) koji obezbeđuje da na kraju jednog ciklusa  raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu.

   

  OTPREMA POŠTE

   

     U kancelariji otpreme pošte se obavljaju sljedeći poslovi : 

  -pakiranje pošte 

  -provjera tačnosti otpreme pošte 

  -vođenje evidencije o kretanju pošte, pošta koja ide van suda - obavlja kurirska služba , koja se dostavlja dvokatima i sl . )

  1292 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1