• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Aktuelnosti

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja, pa se obavezuje tuženi M.O. Banja Luka, da tužitelju Z.N. iz Gradačca, na ime naknade materijalne štete za oštećeno vozilo isplati iznos od 8.003,64 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 17.05.2021. godine kao dana nastanka štete, pa do konačne isplate, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.14.08.2023.
  Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev i obavezuje tuženi J.Dž. iz Jelovče Sela bb, Gradačac da tužitelju S.B. d.d BiH na ime duga po Ugovoru o kreditu broj: ... od 17.06.2019. godine na ime duga isplati ukupan iznos od 11.929,12 KM a koji se sastoji od: glavnog duga u iznosu od 9.369,34 KM; redovne kamate u iznosu od 616,88 KM;zatezne kamate na glavni dug i redovnu kamatu do 19.10.2021 godine kao dana obračuna stanja duga u iznosu od 335,43 KM; zatezne kamate na glavni dug i redovnu kamatu od 19.10.2021 godine do 15.05.2023. godine kao dana izrade nalaza u iznosu od 1.575,47 KM; naknade u iznosu od 32,00 KM; uvećano za zakonsku zateznu kamatu koja će se obračunavati u visini zakonske zatezne kamate od 10 % na ukupan iznos glavnog duga počev od 17.7.2023.godine kao dana donošenja presude pa do konačne i pune isplate, dok se odbija tužbeni zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate u visini od 10% na redovnu kamatu počev od 17.7.2023. godine pa do konačne isplate14.08.2023.
  • 1 - 6 / 57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 10