• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  07.05.2009.

  Šta je Medijacija?

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj.
  Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen. U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese.
  Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.


  Medijacija je povoljna za stranke

  • Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
  • Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
  • Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
  • Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
  • Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
  • Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

  Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.


  Osnovni principi u postupku medijacije

   

  Dobrovoljnost

  Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

   

  Povjerljivost

  Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

   

  Jednakost stranaka

  Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

   

  Neutralnost medijatora

  Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora. 

   

  Medijacija u Općinskom sudu u Gradačcu:

  U Općinskom sudu u Gradačcu  do sada ni jedan spor nije riješem Medijacijom.

   

  346 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1