• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Općinskog suda u Gradačcu  vrši se svaki radni dan od 07:30 do 15:30 časova, u prijemnoj kancelariji ovog Suda, u prizemlju soba br. 22.
  Žalbe se prosleđuju Kantonalnom sudu u Tuzli.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku.

  Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade Suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.

  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom sudu Tuzli koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

   

   

  370 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1