• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Službenici i namješetenici u Općinskom sudu u Gradačcu su:

  a) ODSJEK SUDSKE UPRAVE

  1.Sekretar suda
      Rukija Škrebo

  2. Stručni saradnik za odnose s javnošću - glasnogovornik suda
     
  Dijana Sitarević

  3.Viši referent -Tehnički sekretar
     Mediha Beširović

  4.Viši referent-tehničar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehničar)
     Jasmin Đonlić

  5.Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove
     Mujdanović Ozdena

  b) PISARNICA

  1.Šef sudske pisarnice
     Đulesma Bobić

  2.Viši referent za upravljanje predmetima (upisničar)
     Šasina Bajramović
     Alma Avdić

  3.Viši referent za unos dokumenata i pružanje informacija
     Mikić Mirjana

  4.Viši referent za administrativno-tehničke poslove (izvršni referat-upisničar)
     Osman Hadžić

  5.Viši referent za poslove arhive i čuvanje akata
     Alija Ćatić

  6.Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf)
     Pašalić Sadeta 
     Pamuković Elvira
     Bristrić Fahira
     Hadžić Murisa
     Avdić Amela
     Delić Samra
     Hasanović Elvisa
     Trakić Selma
     Taletović Edita

  7. Viši referent za administrativno-tehničke poslove (sudski izvršitelj)
     Zukić Novalija
     Midhat Hećimović

  8. Viši referent za operativno-tehničke poslove (portir - telefonista-otprema pošte)
    
  Tirić Rešad

  9. Viši referent za operativno-tehničke poslove (vozač-dostavljač)
      Ćeskinović Nedžad

  10.Referent (ložač-domar)
     Arnautović Muhamed  

   Službenici i namještenici zemljišno-knjižnog odjeljenja

  1.Rukovodilac Zemljišnoknjižnog odjeljenja
     
  Omerović Esmeralda    

  3.Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Zemljišno-knjižnom odjeljenju (ZK-referent)
    
  Mujkanović Nura

   

  Svakog od gore navedenih şlužbenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da upišete .

   

   

   


  1208 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1