• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Službenici i namješetenici u Općinskom sudu u Gradačcu su:

  a) ODSJEK SUDSKE UPRAVE

  1.Sekretar suda
     Dijana Sitarević

  2.Viši referent -Tehnički sekretar
     Mediha Beširović

  3.Viši referent-tehničar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehničar)
     Jasmin Đonlić

  4.Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove
     Mujdanović Ozdena

  b) PISARNICA

  1.Šef sudske pisarnice
     Đulesma Bobić

  2.Viši referent za upravljanje predmetima (upisničar)
     Šasina Bajramović
     Alma Avdić

  3.Viši referent za unos dokumenata i pružanje informacija
     Mikić Mirjana

  4.Viši referent za administrativno-tehničke poslove (izvršni referat-upisničar)
     Osman Hadžić

  5.Viši referent za poslove arhive i čuvanje akata
     Alija Ćatić

  6.Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf)
     Pašalić Sadeta 
     Novalić Mejasa
     Pamuković Elvira
     Bristrić Fahira
     Hasanović Maksida
     Hadžić Murisa
     Avdić Amela
     Delić Samra
     Hasanović Elvisa
     Trakić Selma

  7. Viši referent za administrativno-tehničke poslove (sudski izvršitelj)
     Zukić Novalija
     Midhat Hećimović

  8. Viši referent za operativno-tehničke poslove (portir - telefonista-otprema pošte)
    
  Tirić Rešad

  9. Viši referent za operativno-tehničke poslove (vozač-dostavljač)
      Ćeskinović Nedžad

  10.Referent (ložač-domar)
     Arnautović Muhamed  

   Službenici i namještenici zemljišno-knjižnog odjeljenja

  1.Rukovodilac Zemljišnoknjižnog odjeljenja
    
  Škrebo Rukija  

  2.Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent)
     Omerović Esmeralda

  3.Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Zemljišno-knjižnom odjeljenju (ZK-referent)
    
  Mujkanović Nura
    
  Jusić Enesa

   

  Svakog od gore navedenih şlužbenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da upišete .

   

   

   


  909 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1