• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Publikacije
 • Promotivni materijali

  Vodič za djecu, mlade i roditelje u krivičnom postupku

  31.05.2017.

  Vodiči su usklađeni sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, koji na primjeren način opisuju ulogu i prava svjedoka u krivičnim postupcima gdje se pojavljuju kao djeca.

  Koncipirani su za djecu ranog školskog (do 11.godina) i starijeg školskog uzrasta (od 12-18. godina) obzirom na njihove različite kognitivne sposobnosti i mogućnosti shvatanja uloge svjedoka u pravosudnom postupku.

  Vodiči su štampani na sva tri jezika i dva pisma konstitutivnih naroda u BiH, i predviđeno je da budu dostupni djeci u školama, centrima za socijalni rad i policiji.

  Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

  06.10.2011.

  U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".

  Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
  Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

  Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

  • 1 - 2 / 2
  • 1