• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tešnju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

   

  Sekretar suda: Alem Bradarić                

  Šef računovodstva:            

  Šef sudske pisarnice:                  

  Tehnički sekretar:  Remzija Sarić          

   

  Referent za upravljanje predmetima : Sead Podrugović, Edin Mujkanović

  Referent za unos dokumenata: Ilija Križanović, Hikmet Turalić i Jadranka Čupić.                                   

  Referent za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija: Remzija Sarić i Sadeta Memić 

   

  Sudski izvršioc: Mirnesa Uzeirbegović

              

   Računovodstvo: Adina Skula 

   

  Daktilografi: Azra Terzić, Azra Mujezinović, Fahrija Mehinović, Sanela Salkić, Emina Cerovac, Mina Bahtić, Emira Hifziefendić, Enesa Kadušić, Samira Čizmić, Nadina Mrkonjić                       

   

  Na određeno vrijeme: 

       

  Ložač centralnog grijanja-kućni majstor:     

   

  Portir-vozač -telefonista:        

   

  Radnik na održavanju čistoće: Emira Artuković, Nadira Halilović

   

  IKT Službenik: Amel Braćkan

   

   

  Službenici i namještenici zemljišnoknjižne kancelarije

   

  Rukovodilac ZK:  Aldin Šabanović  

  Referent ZK: Jasminka Prnjavorac         

  Referent ZK: Enida Kapić

  Referent ZK: Naida Hadžikadunić

   

  Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba  .

   

  1341 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1