• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Ljubuškom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pozivi

  Pismena se dostavljaju preko pošte, preko ovlaštene pravne osobe registrirane za obavljanje poslova dostavljanja ili preko ovlaštene službene osobe suda.

  Čl. 345. Zakona o parničnom postupku FBiH propisano je da ako se osoba kojoj se pismeno ima dostaviti ne zatekne u svom stanu dostava se obavlja predajom pismena nekom od njenih odraslih članova kućanstva koji je dužan primiti pismeno, a ako se oni ne zateknu u stanu pismeno će se predati kućepazitelju ili susjedu ako oni pristanu na to.

  Ako se dostava obavlja na radnom mjestu osobe kojoj se pismeno ima dostaviti a ta osoba se tu ne zatekne, dostava se može obaviti osobi koja na istom mjestu radi ako ona pristane da primi pismeno.

  Osobe kojima se dostava obavi umjesto osobi kojoj se pismeno ima dostaviti, dužne su pismeno predati toj osobi na što će ih dostavljač i upozoriti prilikom uručenja pismena.

  O prednjim načinima dostave, osoba kojoj se pismeno imalo dostaviti, o tome će biti obaviještena slanjem pismene obavijesti preko pošte običnom pismonosnom pošiljkom. U pismenoj obavijesti navodi se predmet spora, vrsta pismena koje se ima dostaviti, datum, sat i mjesto dostave pismena, te ime i prezime osobe koja je primila pismeno. Obavijest se mora poslati tijekom istog dana ili sljedećeg radnog dana nakon obavljene dostave.

   

  DOSTAVA NEURUČENIH POZIVA

  Ako se pismeno stranci ne može dostaviti na način predviđen odredbom čl. 345. Zakona o parničnom postupku FBiH a dostavljač utvrdi da osoba kojoj se pismeno ima dostaviti stanuje na adresi na kojoj se dostava pokušava obaviti, ostavit će u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, ili pribiti na vrata stana ili prostorije, pismenu obavijest da će pismeno biti ostavljeno u sudu i da ga ta osoba tamo može preuzeti u roku od 15 dana od dana pokušaja dostave.

  U pismenoj obavijesti navodi se i predmet spora, vrsta pismena koje se ima dostaviti, datum i sat kada je obavijest ostavljena te naziv i adresa suda gdje se pismeno može preuzeti.

  Tijekom istog dana ili slijedećeg radnog dana nakon pokušaja dostave pismena obavijest s podacima navedenim u tom stavu poslati će se osobi kojoj se dostava ima obaviti i preko pošte običnom pismonosnom pošiljkom.

  Dostava će se smatrati obavljenom na dan kada osoba kojoj se pismeno ima dostaviti preuzme pismeno u sudu, a ako pismeno ne bude preuzeto, istekom roka od 15 dana od dana pokušaja dostave.

   

  1626 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1