• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Ljubuškom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Istorijat
 • Osnivanje suda

  Osnivanje suda

  Odlukom o broju i sjedištu okružnih i sreskih sudova na području Federalne Bosne i Hercegovine (Službeni list NR BiH broj: 14/45) osnovan je Sreski sud u Ljubuškom za srez Ljubuški.
   
  Odlukom o osnivanju, ukidanju, sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova (Službeni list NR BiH broj: 28/55 i 43/58) određeno je sjedište i teritorijalna nadležnost Sreskog suda u Ljubuškom za područje općina Ljubuški i Grude.

  Zakonom o osnivanju, ukidanju, području i sjedištu sudova (Službeni list SR BiH broj: 16/65) kao općinski sud opće nadležnosti osnovan je Općinski sud u Ljubuškom za područja općina Ljubuški i Grude.

  Zakonom o redovnim sudovima (Službeni list SR BiH broj: 31/74) utvrđena je nova organizacija sudova tako da je postojao Općinski sud u Ljubuškom za područja općina Ljubuški i Grude s
  odjeljenjem suda u Grudama za područje općine Grude.

  Zakonom o redovnim sudovima (Službeni list SR BiH broj: 19/86) osniva se Općinski sud u Ljubuškom za područje općine Ljubuški.

  Zakonom o sudovima FBiH (Službene novine FBiH broj: 38/05) osniva se Općinski sud u Ljubuškom za područje općina Ljubuški i Grude koji Zakon je na snazi i danas.

  Sadašnja zgrada Općinskog suda u Ljubuškom sagrađena je 1963. godine.

  955 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1