• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  15.01.2024.

  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće

  https://vstv.pravosudje.ba/

  Agencija za državnu službu

  https://www.ads.gov.ba

  Agencija za promociju stranih investicija FIPA

  https://www.fipa.gov.ba

  Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH

  https://www.dei.gov.ba

  Dom za ljudska prava za BiH

  https://www.hrc.ba

  Ministarstvo vanjski poslova BiH

  https://www.mvp.gov.ba

  Ombudsman BiH

  https://www.ohro.ba

  Predsjedništvo BiH

  https://www.predsjednistvobih.ba

  Privredna komora BiH

  https://www.komorabih.com

  Regulatorna agencija za komunikacije

  https://www.cra.ba

  Ustavni sud BiH

  https://www.ccbh.ba

  Kancelarija Visokog predstavnika

  https://www.ohr.int

  OSCE Misija u BiH

  https://www.oscebih.org

  Delegacije Evropske komisije

  https://www.delbih.ceceu.int

  Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)

  https://www.crpc.org.ba/new/en/main.htm

  UNHCR BiH

  https://www.unhcr.ba

  Zemljišna administracija

  https:///www.zkk.ba

   

   

  KORISNI LINKOVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  Ustavni sud BiH

  https://www.ccbh.ba

  Vrhovni sud BiH

  https://www.vsbih.ba

  Udruženje sudija BiH

  https://www.usbih.ba

  Udruženje medijatora BiH

  https://www.umbih.co.ba

  Centar za edukaciju sudija i tužilaca

  https://www.fbih.cest.gov.ba

  Federalno ministarstvo pravde

  https://www.fmp.gov.ba

  Ministarstvo pravde BiH

  https://www.mpr.gov.ba

   

  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Narodna skupština Republike Srpske

  https://www.narodnaskupstinars.net

  Vlada Republike Srpske

  https://www.vladars.net

  Gender centar Vlade Republike Srpske

  https://www.gc.vladars.net

  Ustavni sud Republike Srpske

  https://www.ustavnisud.org

  Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

  https://www.mup.vladars.net

  Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

  https://www.mirl.org

  Poreska uprava Republike Srpske

  https://www.poreskaupravars.org

  Republička uprava carina

  https://www.rucrs.com

   

  MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BiH

  Kancelarija Visokog predstavnika (OHR)

  https://www.ohr.int

  OSCE misija u BiH

  https://www.oscebih.org

  Delegacija Evropske komisije u BiH

  https://www.delbih.cec.eu.int

  Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)

  https://www.crpc.org.ba

  UNHCR BiH

  https://www.unhcr.ba

  Dom za ljudska prava za BiH

  https://www.hrc.ba

   

  ADVOKATSKE KOMORE

  Advokatska komora F BiH

  https://www.advokomfbih.ba

  Advokatska komora Republike Srpske

  https://www.advokatska.com

  SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU (Centar za sudsku dokumentaciju)

  https://www.csd.pravosudje.ba

  BAZE PRAVNIH PROPISA

  https://www.zakon.ba

  https://www.legislativa.ba

  https://www.zakoni.ba

  Službeni list BiH

  https://www.sllist.ba

   

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

  UJEDINJENE NACIJE

  https://www.un.org

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

  https://www.icj-cij.org

  MEĐUNARODNI KTRIVIČNI TRIBUKNAL U HAGU

  https://www.un.org/icty

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

  https://www.iccnow.org

  EVROPSKA UNIJA

  https://www.curia.eu.in/en

  EVROPSKI OMBUDSMAN

  https://www.euro-ombudsman.eu.int

  VIJEĆE/SAVJET EVROPE U STRAZBURU

  https://www.coe.int

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

  https://www.echr.coe.int

  49 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1