• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Cazinu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Lista državnih službenika i namještenika

  26.08.2021.

  1.       

  Almir Handanagić

  Sekretar suda

  2.       

  Enisa Salkić

  Šef zemljšnoknjižnog ureda

  3.       

  Sebina Okanović

  Viši stručni saradnik - ZK referent

  4.       

  Emina Begović

  Viši stručni saradnik - ZK referent

  5.       

  Nermina Nadarević

  Stručni saradnik – ZK referent

  6.       

  Maida Mahmić

  Viši samostalni referent - ZK referent

  7.       

  Nermina Behrić

  Šef pisarnice

  8.       

  Zemira Kapić

  Šef odsjeka za opće, računovodstveno-materijalne i ostale pomoćne poslove

  9.       

  Senada Kapić

  Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove (Blagajnik)

  10.   

  Nedžad Nadarević

  Viši referent za informacione i komunikacione tehnologije

  11.   

  Mine Puškar

  Viši referent za unos dokumenata

  12.     13.   

  Saliha Dervišević

  Viši referent za upravljanje predmetima i otpremu pošte 

  14.  
  Emina BerberovićViši referent za upravljanje predmetima i otpremu pošte

  15.   

  Ensala Toromanović

  Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija – IPS referent

  16.  
  Maida Abdagić  
  Viši referent za unos dokumenata u Prekršajnom odjeljenju 

  17.   

  Sanja Nuspahić

  Viši referent za otpremu pošte

  18.   

  Armina Mušić

  Viši referent za otpremu pošte

  19.   

  Indir Erlagić

  Sudski izvršitelj

  20.   

  Dževad Jonuzović

  Sudski izvršitelj

   


  22.   

  Amir Dizdarević

  Sudski izvršitelj

  23.    

  Asima LulićViši referent - Daktilograf

  24.   

  Anela Hadžalić

  Viši referent - Daktilograf

  25.   

  Mediha Ćato 

  Viši referent - Daktilograf

  26.   

  Remiza Hozdić

  Viši referent - Daktilograf

  27.   

  Mejrema Salkić

  Viši referent - Daktilograf

  28.   

  Naila Murić  

  Viši referent - Daktilograf   

  29.   

  Emina Adilagić

  Viši referent – Daktilograf
  31.   

  Bejzada Misaljević

  Viši referent – Daktilograf

  32.   

  Maja Hairlahović

  Viši referent – Daktilograf

  33.   

  Amir Ćoralić

  Viši referent – Daktilograf

  34.   

  Jasmin Šepić

  Viši referent – Daktilograf

  35.   

  Lejla Kličić

  Viši referent – Daktilograf

  36.Mehira Omerčević                    
  Viši referent – Daktilograf  
  37.  
  Namik Šepić
  Viši referent – Daktilograf  

  38.   

  Mirsad Borić

  Ložač  – Domar

  39.   

  Samir Ćatić

  Portir

  40.   
  Fikret Ćoralić  
  Kurir  
  41.  
  Armin Velagić  
  Vozač  

  42.   

  Senka Jonuzović

  Spremačica radnog prostora

  43.       Fatime RedžićSpremačica radnog prostora
  44.Džemal ŠepićSudski izvršitelj

  45. 

    


  Esada Oraščanin

  Pripravnik-Volonter

  827 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1