• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Cazinu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Nadležnost suda

   

  Općinski sud u Cazinu mjesno je nadležan za teritoriju općine Cazin.

  Općinski sud u Cazinu stvarno je nadležan za suđenje:

  1)                   u krivičnim  predmetima: 

  A.                  da u prvom stepenu sudi

  -                      za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna   zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,

  -                      za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,

  -                      za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,

  -                      u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  B.                  da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  C.                  da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

   

  2)                         građanskim predmetima:

  A.                        u svim građanskim sporovima  i

  B.                        u vanparničnom postupku

   

  3)                         drugim predmetima

  A.                        da sprovodi izvršni postupak,

  B.                        da određuje mjere obezbjeđenja,

  C.                        da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

  D.                        da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,

  E.                        da vrši druge poslove određene zakonom

   

  Nadležnost, unutarnje uređenje i rad suda regulirani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06).

   

  1001 PREGLEDA
  Slika
  • 1 - 1 / 1
  • 1