• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rang lista kandidata (daktilografi)

  23.03.2021.

  U prilogu se nalazi PDF dokument sa rang listom kandidata.


  Urednik portala.

  1458 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Rang Lista Kandidata
 • Pravilnik o uslovima i načinu izbora predsjednika sudskih odjeljenja

  30.10.2019.

  Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine1, člana 8. tačka e) i  j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju2 i Smjernica za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja3, predsjednica Općinskog suda u Bihaću, dana 04.10.2019. godine, d o n o s i

   

   

  PRAVILNIK
  o uslovima  i načinu izbora predsjednika sudskih odjeljenja u Općinskom sudu u
  Bihaću
   

   

  1-OSNOVNE ODREDBE

   

  Član 1.

  (Svrha Pravilnika)

   

              Pravilnik o uslovima  i načinu izbora predsjednika sudskih odjeljenja u Općinskom sudu u

  Bihaću (u nastavku: Pravilnik), se donosi radi ostvarenja slijedećih ciljeva:

   

  a)      osiguranje ispunjenja dužnosti predsjednika sudskih odjeljenja, propisanih članom 17. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju,

  b)      jačanje uloge i odgovornosti predsjednika sudskih odjeljenja, posebno u kontekstu organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja, kao jednog od elemenata ocjene rada predsjednika sudskih odjeljenja, a kako je to određeno Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini4,

  c)      Otklanjanje faktora rizika, prilikom izbora rukovodilaca odjeljenja, koji je istaknut u Planu integriteta Općinskog suda u Bihaću , a koji se ogleda u nepostojanju propisa, koji sadrže jasne i objektivne kriterije i procedure za izbor rukovodilaca odjeljenja,

  d)      primjene rezultata Projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa II“, implementiranog od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koji se između ostalog, ogledaju i u efikasnijem upravljanju sudom, kroz razvijanje i jačanje proaktivnog angažmana i menadžerske uloge predsjednika sudskih odjeljenja.

   

   

  U PRILOGU AKT PRAVILNIKA

  Javni oglas za prijem daktilografa

  04.10.2019.
  1827 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Javni Oglas AKT
  • 1 - 3 / 3
  • 1